Gå til sidens hovedinnhold

Er barnehagen bra nok for det kjæreste dere har?

Artikkelen er over 2 år gammel

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

De første ukene i august er det barnehagestart for godt drevne og helt ferske barnehagebarn og foreldrene deres. Selv for de godt drevne er det en stor overgang å skulle være borte fra foreldrene en hel dag etter en lang sommerferie, og for de helt ferske er dette starten på et nytt liv der foreldrene overlater omsorgen for det kjæreste de har til de ansatte i barnehagen.

Mitt politiske engasjement begynte for alvor da jeg var helt fersk barnehagemamma. Jeg gikk fra barnehagen hver morgen med hjertet i halsen. De ansatte var trygge og omsorgsfulle og gjorde en fantastisk jobb, men de var bare tre voksne på 14 ett- og toåringer!

Samme høst hadde jeg meldt meg inn i SV, og dermed ble barnehagebekymringene mine veien inn i politikken. Barnehage er fortsatt en hjertesak for meg, og de siste åra har bekymringene jeg hadde da jeg ble barnehagemamma blitt satt ord på av mange gjennom bl.a. #uforsvarlig-kampanjen til aksjonsgruppene Barnehageopprøret og Foreldreopprøret som har samla over 500 historier fra foreldre og barnehageansatte om uforsvarlig bemanning i barnehager.

LES OGSÅ: Victoria (27) og Eivind (30) tok selvbestemt abort i fjor: – Man får et litt ambivalent forhold til det

Kampanjen var en reaksjon på den nye nasjonale bemanningsnormen fra 2018. Barnehageopprøret og Foreldreopprøret kjemper for at bemanningsnormen skal gjelde hele dagen, ikke bare den korte tida alle ansatte er sammen med barna. Pga. lang åpningstid, planleggingstid og pauseavvikling for de ansatte, vil store deler av dagen ha en mye lavere bemanning enn det normen gir uttrykk for.

Jeg kunne samla mange egne #uforsvarlig-historier fra tida som barnehagemamma om at ingen voksne har tid til å ta imot en trøtt treåring som egentlig ikke vil i barnehagen, om ettåringer som leiker aleine på avdelinga fordi den ene ansatte på seinvakt må skifte bæsjebleier, om ufaglærte 19-åringer som får ansvaret for en avdeling på 22 barn og om avdelinga som er uten pedagog i et halvt år.

LES OGSÅ: Tiril (3) og Loke (6) var en av flere som tilbrakte den varme fredagen på biblioteket: – Skal lese 48 bøker i sommer

Bemanningsnormen er ikke bedre enn det som allerede var det nasjonale gjennomsnittet for bemanning før normen ble innført. I Drammen har normen faktisk ført til bedre bemanning, rett og slett fordi kommunen har hatt en målsetting om å drive mest mulig effektivt. I 2016 hadde barnehagene i Drammen lavere bemanning enn i alle andre sammenlignbare kommuner.

I Nedre Eiker er de private barnehagene bekymra for lavere kommunale tilskudd etter kommunesammenslåinga. I tillegg til å gi mer i tilskudd til de private barnehagene, har også Nedre Eiker ifølge Barnehagefakta flere ansatte som er barnehagelærere og barne- og ungdomsarbeidere enn Drammen, og har oppfylt den nye pedagognormen i nesten alle barnehagene sine. Det viser at kommunen har prioritert den yngste delen av befolkninga.

Det er bra, men SV vil gå enda lenger i å prioritere barnehagene. Siden bemanningsnormen er en minstenorm, er det fullt mulig for kommunen å lage en mer ambisiøs norm. Og det klinger jo også mye bedre med ambisiøs enn effektiv når det er snakk om barnehage. SV går for det som klinger godt, og går til valg på en kommunal bemanningsnorm som er bedre enn den nasjonale. Det betyr i praksis at barnehagen skal ha nok trygge og omsorgsfulle voksne hele den tida barna er der, ikke bare de få timene på dagen når alle vaktene er på jobb samtidig og ingen er på planleggingsmøte, pause eller kurs.

Så kjære barnehageforeldre, før dere bestemmer dere for hva dere skal stemme ved høstens lokalvalg ber jeg dere tenke godt igjennom om dere synes barnehagen er god nok for det kjæreste dere har. Hvis dere er det minste i tvil, bør dere stemme på et parti som er villig til å bruke penger på det som betyr mest for barnas tid i barnehagen, nemlig voksne som leker, leser, forteller, lytter, trøster, forklarer, smiler, ser, stryker, blåser, hopper, husker, synger, spiller, tegner, tenker, venter, tryller, fantaserer, løper, graver, maler, krabber, baker, hjelper, skremmer, gjemmer og klemmer.

Kommentarer til denne saken