Er det sånn at de som selger oss strøm og som transporterer denne strømmen til boligen vår er opptatt av at vi skal bruke mindre strøm?

Svaret er trolig nei.

For det første virker den norske strømbransjen gjennomsyret av holdninger fjernt fra å tjene oss kunder. Dette med strøm blir stadig vanskeligere å forstå. Selskapene er nærmest blitt en stat i staten. Gjennom sammenslåinger blir de enda mektigere.

For det andre kan sånt ødelegge for bisnissen. Til høyere forbruk, til større omsetning og fortjeneste. Dessuten kan ansvaret skyves over på staten: Det er regjeringa som må treffe tiltak om det blir for ille.

Til vinteren kan spotprisen på strøm bli over en tikroning for kilowattimen. Til sammenligning ligger produksjonsprisen fast, rundt 12 øre. Vårt eget Glitre-konsern - som både lager, transporterer og selger strøm - tjener grovt på høye strømpriser.

Dessverre er ikke Glitre fornøyd med alle ekstra milliardene. Fra 1. juli fant de også andre måter å øke overskuddet på: De økte nettleien - for noen til det dobbelte.

På det meste bruker min husstand rundt 5 kW samtidig. Av dette forbruket beregnes også nettleien. Klarte jeg å holde meg under, var den faste avgiften i april 130 kroner. I juli hadde den økt til 255 kroner. Om jeg i tre av juli-månedens timer brukte litt over 5 kW, men under i de øvrige 741 timene, fikk jeg regning på et «kapasitetstrinn» høyere. Det vil si 410 kroner og ikke 255. For april kostet dette høyere kapasitetstrinnet 170 kroner.

Det såkalte energileddet, som tar utgangspunkt i husstandens månedlige strømforbruk, gikk også opp. Fra 41,5 øre for kilowatt-timen i april, til 47,3 øre i juli. Dermed økte den totale strømregningen ytterligere.

Det er verdt å merke at alt som har med nettleie å gjøre ikke subsidieres med midlertidig statlig strømstøtte. Dette er utgifter som vi forbrukere selv må betale fullt ut.

Mindre ekstrautgifter kan noen mene. For meg er sånne påslag umoralske når mange sliter med høye strømregninger og Glitre kan vise til rekordoverskudd.

Å ha ordninger som sørger for at strømnettet ikke overbelastes, er bra. Det kan spare nettselskapene, det vil si oss som er eiere, for store oppgraderingskostnader. Men ordningene må tilrettelegges sånn at forbrukere flest skjønner ordningen og blir delaktig i den.

I «gamle dager» kunne jeg enkelt kontrollere effektforbruk i sanntid, gjennom et analogt wattmeter på kjøkkenet. Gikk den svarte viseren over den røde streken, ble det overforbruk. Til en langt høyere pris. Slo jeg for eksempel av panelovnen før jeg skrudde på komfyren, kunne jeg fortsatt holde meg under og unngå overforbruk. Lett å kontrollere, takket være wattmeteret som viste forbruket mitt akkurat nå.

Den gang økte strømprisen, ikke nettleia, ved stort forbruk. Vi hadde en fastpris for normalt strømforbruk, og en langt høyere pris for overforbruk. Altså et toprissystem. Styrt politisk av våre lokale folkevalgte.

Med ny energilov, markedspriser på strøm og påtvungne kostbare AMS-målere (avanserte måle- og styringssystemer) - som mange i dag får helseplager av - ble det også slutt på wattmetrene.

Nå kan de færreste følge med på hvor mye strøm de til enhver tid bruker. De nye AMS-målerne er ikke beregnet til dette. Deres oppgave er å fortelle nettleieselskapet om ditt forbruk og strømvaner, samt å gjøre det lett å stenge av strømmen om du ikke betaler.

Om du har råd og kunnskap kan du riktignok, på eget initiativ, laste ned en app på din smart-telefon. Og betale nærmere en tusenlapp for installasjon. Og et fast månedsgebyr på rundt 40 kroner. Da kan du visstnok finne ut ditt strømforbruk i sanntid. Om opplegget fungerer, kjenner jeg ikke til.

Som offentlig eid selskap, har Glitre et særskilt samfunnsansvar. Ikke gjennom å kaste seg ut i omstridt vindkraftutbygging eller annen «grønn» satsing med uvisst resultat. Men ved å holde strømprisene på et akseptabelt nivå, og ved å fremme ordninger som gjør at vi blir mer bevisst på eget strømbruk. Det er på disse felt kreftene må settes inn. Glitre skal tjene eierne, det vil si oss. Ikke utarme oss.

Et kommunestyre med kunnskap og ryggrad ville tatt tilbake styringa over Glitre Energi. De ville gått i mot sammenslåing med Agder energi og byttet ut profesjonelle styrer med folkevalgte styrer. Brukt overskuddet til oppgraderinger av kraftverk og strømnett. Satset på energisparetiltak som for eksempel støtte til installering av varmepumper. Gitt kommunal strømsubsidiering til vanskeligstilte husstander og bedrifter. Enkle strømmålere i likhet med de gamle wattmetre burde installeres, uten ekstra kostnad for brukerne.

Andre kommuner får til sånt. Hvorfor ikke også Drammen? Stemmer vi feil folk inn i kommunens styre og stell?