Jeg tilhører en generasjon som fortsatt ser fram til å hente morgenavisen, kjenne den svake lukta av trykksverte og bla for å finne interessant lesestoff, aller helst nyheter.

Men det er smått med nyheter i papiravisene om dagen. De blir stadig mer uaktuelle. En kombinasjon av svært ugunstige trykketider og den rivende utviklingen av de digitale mediene gjør at ingen papiravis forsyner leserne med store nyheter lenger.

Jeg gråter for så vidt ikke av den grunn. Nyhetsstrømmen i nettmediene er enorm, og for en som er opptatt av nyheter er det nok å finne døgnet rundt.

Men skal en papiravis ha livets rett fremover, må den utvikles til å bli noe annet enn en kopi av nettsiden slik at leserne finner interessant stoff som de ikke allerede har lest på nettet.

Jeg synes papiravisen til Drammens Tidende (DT) blir mer og mer uinteressant for meg som leser. Det går nesten ikke en dag uten at store og små reportasjer i papiravisen til DT er velkjente saker som jeg har lest på nettsiden til avisen tidligere. I papiravisen torsdag 6. februar ble det publisert 33 saker (utenom debattinnlegg og annonser). Av disse hadde 21 saker allerede vært publisert på nett. Av de 12 sakene som ikke tidligere var publisert i DTs nettavis, var seks saker fra NTB, altså ikke egenproduserte saker. Som leser opplever jeg altså at to tredeler av avisa er gammelt nytt.

Lørdag 25. januar publiserte DT et intervju med politikerekteparet Helleland i nettutgaven. Et aktuelt og fint intervju og oppfølging av at hun hadde blitt statsråd dagen før. Først onsdag 29. januar stod dette på trykk i papiravisen (attpåtil som førstesidesak). Burde det ikke vært publisert i papiravisen allerede mandag? Og kanskje lagt på nett i ettertid siden det ikke inneholdt nyheter?

Strømsgodset var på treningsleir i Tyrkia. Daglig ble det publisert gode reportasjer derfra på nett som ikke var nyheter, men som ville vært utmerkede reportasjer for å skape en spennende papiravis.

Mitt poeng er at en rekke saker ikke trenger å publiseres på nett før de vises i papiravisen. Jeg tenker på saker som ikke har direkte nyhetsverdi knyttet til en bestemt dag. Et godt eksempel fra DT er historien om den tidligere sprøytenarkomane Jan Schøyen som ble publisert samme dag i papiravisen og på nett (1. februar).

Hvis den langsiktige planen til DT er å styrke nettutgaven forstår jeg at det nok er riktig å pøse ut det man har av gode saker på nett. Men hvis avisen ønsker å beholde papiravisen bør flere reportasjer prioriteres for denne.