I Drammen foregår det en polarisert diskusjon om de kommunale smitteverntiltakene som er innført. Om de er nødvendige, i tillegg til de sentrale tiltakene som er innført av Folkehelseinstituttet (FHI).

Som lege i 26 år, hvorav 20 år på Drammen Sykehus og med et annet spesialfelt en smittevern, vil jeg nok sikkert tape en debatt mot smittevernoverlege Einar Sagberg. Likevel vil jeg uttale meg om beslutningsprosesser innenfor medisin. De er grunnleggende like i samtlige medisinske fagområder.

Medisinske studier danner grunnlaget for når man skal innføre nye tiltak og behandlingsmetoder. Resultatene fra slike studier er ofte motstridende og høyt profilerte, og anerkjente eksperter kan trekke helt kontrære konklusjoner av disse avhengig av hvilke studieresultater man setter størst lit til.

På de aller fleste medisinske kongresser i inn- og utland fremkommer argumenter både for og imot innføring av nye metoder og endringer av behandlingspraksis. Man forsøker å trekke ut de argumentene med best dokumentasjon, et hjelpemiddel for det er at det finnes en gradering for hvor høy beviskraft en studie har.

Beslutningen må tas på grunnlag av tilgjengelig vitenskap på det aktuelle tidspunkt og skal ikke bedømmes på bakgrunn av resultater som man først får i ettertid. Når man så ser at en beslutning fører til negative resultater, er det vanlig å reversere de innførte tiltakene.

FHI har høyest kompetanse i landet om covid-19-pandemien. De gjør en fremragende og grundig jobb før beslutningene tas og da etter best tilgjengelig nåværende kunnskap. De generelle FHI-smittevernreglene bør derfor følges strengt av alle, selv om noen av tiltakene kan oppfattes inkonsekvente, og noen i ettertid har vist seg å ikke være gode nok. Når det gjelder disse har FHI endret strategi i ettertid.

Når det gjelder de kommunale tiltakene så har ikke de lenger like god forankring i vitenskapelig dokumentasjon. Her trer synsing sterkere fram.

Ifølge Drammen Kommunes nettsider skjer 56,5 prosent av smitte i husstand og privat arrangement, 12,9 prosent på jobb/universitet, helseinstitusjon 9,2 prosent, reise utland 1,8 prosent og 0,6 prosent er å spore til utelivsbransjen. 16 prosent av smittetilfellene har ukjent opphav, og her kan det ligge smitte både fra uteliv, treningssentre, kulturliv, hjem, jobb eller reise. Dette siste tallet vil sannsynligvis ikke endre ovennevnte nøkkeltall i vesentlig grad.

Det virker derfor ulogisk å stenge ned bransjene som har tatt smittevern svært seriøst, og der det har vært svært lite smitte å spore. Dette gjelder treningssentre, organisert ungdomsaktivitet, kulturliv og restaurantbransjen. Sistnevnte er ikke stengt, men man har tatt ned virksomheten betydelig på grunn av skjenketoppen.

Disse bransjene bidrar til bedre somatisk helse og motvirker isolasjon hos både voksne og barn.

Nedstengningen av organisert ungdomsaktivitet vil sannsynligvis føre til mer ukontrollert møtevirksomhet blant ungdom, kanskje også med større tilbøyelighet å prøve ut rusmidler. Økonomisk hardt rammet er spesielt de mer lavtlønnede grupper i utelivs- og kulturbransjen som permitteres eller mister jobben, og de må da bære en stor byrde i denne dugnaden.

Det vil være en god og demokratisk prosess at bystyret diskuterer nøye pro og contra av de ovennevnte lokale tiltakene, og at de reverserer de tiltakene som sannsynligvis bidrar til økt langtidsskade både helsemessig og økonomisk.

Skjenkestopp et sted mellom klokken 20–22 vil trolig få mange tilbake i arbeid i utelivsbransjen og også kulturlivet, uten at dette i seg selv vil øke smitten. Åpning av treningssentre og organisert ungdomsaktivitet vil igjen være et viktig helsefremmende tilbud for Drammens befolkning, og de ansatte kan returnere til jobbene sine.

Dette handler ikke om å slippe helt opp. De generelle smittevernrådene fra FHI må overholdes uansett hvor vi beveger oss, men det handler om hvilke kommunale tilleggstiltak som samlet sett er nyttige.