Tvungen lønnsnemnd avsluttet lærerstreiken. At streikeretten med dette er svekka, er også den verdien vi som samfunn gir lærere som en yrkesgruppe vi stadig mangler flere av. De som er med på å spare samfunnet for enorme utgifter i framtida og skaper en god skole for barna våre.

Var det noe vi kjente på under pandemien, så var det hvordan de samfunnskritiske yrkene var de som holdt samfunnet gående og holdt oss oppe. Sammen med lærere var det sykepleiere, helsefagarbeidere, barnehagelærere og selvsagt også leger som vi klamret oss til.

MDG støttet lærerstreiken, og vi mener at det måtte vært mulig for KS å imøtekomme lærerne. I Norge setter vi streikeretten høyt, men den har nå blitt utvannet.

LES OGSÅ:

Får ikke lov til å streike mer: – Langsiktig er det elevene som taper

Hvis vi ikke gjør noe med lærermangelen vil vi oppleve at flere av våre barn møter ansatte i skolen uten pedagogisk utdanning. I drammensskolen lyses det i dag ut lærerstillinger uten krav til lærerutdanning. Det er en reell lærermangel selv her i vår kommune.

Vil vi ha en sånn skole? Det vil ikke jeg for mine barn, men realiteten synker inn når jeg ser på min barnehagejente, fjerdeklassing og sjetteklassing.

Dette handler om morgendagens kunnskapsskole, om de som skal se barna våre og ta vare på deres psykiske helse. Det handler om denne kritisk viktige yrkesgruppen som mange velger å forlate fordi de ikke blir sett, og som har hatt en dårligere lønnsutvikling gjennom mange år.

LES OGSÅ:

Professor frykter streikeutfall fører til at enda færre vil bli lærere

Framover må regjeringa ta barnas psykiske helse på alvor, ikke bare avslutte lærerstreiker med tvungen lønnsnemnd. Lærerne som yrkesgruppe, de som møter barna våre hver dag, bærer en byrde på sine skuldre, som mange av oss bare kan ane konturene av. Det er stadig økende behov for spesialundervisning i skolen, og lange køer hos BUP (Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk).

I Drammen kommune er det dessverre mange barn som står utenfor fritidsaktiviteter. Derfor må vi må vi rette fokus mot fritidsklubber og idrettsaktiviteter der flere har råd til å delta. Vi må ha flere helsesykepleiere og lavterskeltilbud for psykisk helse, og flere yrkesgrupper inn i skolen. Det krever en hel landsby å oppdra ett barn.

Nå har vi i MDG stor forventning til regjeringa og hva de har tenkt å gjøre for å ta læreryrket på alvor. Og det knyttes stor forventning til at regjeringa bevilger midler til psykisk helse for barn og ungdom ute i kommunene.