Etter Drammens Tidendes artikkel 8. januar om 20.000 utmeldte av Dnk (Den norske kirke), lurer jeg litt på om overskriften avspeiler avisens holdning. Eller er det slik at en hos Drammens Tidende antar at en negativ overskrift med 20.000 utmeldte når bedre fram til leserne enn en positiv overskrift med «Økt medlemstall for kirken i Drammen»?

Ja, det er riktig at medlemstallet på landsbasis (illustrert med bilde av Bragernes kirke) har gått ned, men det er også riktig at medlemstallet i Drammen har gått opp med 83 (239 ut og 322 inn).

Følg oss på Facebook – DT meninger

Det er også korrekt at bare 58 prosent av Drammens befolkning er medlem i Dnk. Men hadde det vært en tanke å få med her at rundt 30 prosent av oss er fra andre kulturer, og kanskje ikke de som i utgangspunktet ville forventes å stå i Dnks medlemsliste?

Hvis vi ser medlemstallet opp mot de rundt 70 prosent av Drammens befolkning som ikke kommer fra andre kulturer, ser vi at faktisk så mange som rundt 84 prosent er medlem i Dnk. Ville en overskrift som «84 prosent er medlem av kirken» være aktuell i Drammens Tidende i stedet for «20.000 utmeldt»?

LES OGSÅ:

Bildeserie

Bragernes kirke lyste opp i utallige farger

En slik overskrift er jo like relevant; – begge overskriftene trenger tilleggsinformasjon for å gi mening. Dessverre er det jo slik at mange bare ser overskriften, og kanskje ingress, og har med dette dannet sin oppfatning av saken. Derfor har overskriften så stor betydning.

Skulle ønske at Drammens Tidende kunne bli bedre til generelt å bruke positive overskrifter i stedet for overskrifter med mer eller mindre negative vinkler. Det er nok av saker det bare finnes triste overskrifter til.