Gå til sidens hovedinnhold

Er du pårørende? Mange føler ansvar og bekymringer mer belastende enn konkrete hjelpeoppgaver

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Vi leser med stor glede at det blir større og større fokus på pårørende i mange sammenhenger. Debattinnlegget Pårørende redder velferdsstaten, men hvem skal redde de pårørende? som sto i Drammens Tidende 13. september er et eksempel på det.

Norske Kvinners Sanitetsforening gjennomførte i 2020 en pårørendeundersøkelse uført av Opinion. Formålet var å kartlegge forhold knyttet til rollen som pårørende til hjelpetrengende over 65 år, der de spurte var kvinner og menn over 35 år.

Ett av funnene var at følelsen av ansvar og bekymringer er mest belastende ved å være pårørende. Dette oppleves i større grad som mer belastende enn det å faktisk bruke tid på å utføre konkrete hjelpeoppgaver.

Drammen sanitetsforening har sammen med tre andre sanitetsforeninger i Norge gått inn i et pilotprosjekt. Vi inviterer pårørende til møter med tema som er etterlyst i undersøkelsen og som er tatt opp i for eksempel «Pårørendestrategien» fra Helse- og omsorgsdepartementet i 2020. Møtene kalles Kløverkafe og temaene kan være hvordan mestre rollen som pårørende, hvordan kan vi snakke om døden, hva en bør tenke på rundt testamente og arv og lignende.

LES OGSÅ:

Les også

Kommunen og pårørende – et avgjørende samspill for framtidas omsorg

kløverkafeene holder fagfolk foredrag og er tilgjengelige for spørsmål. Sanitetskvinnene planlegger, koordinerer og arrangerer, gjerne i tett samarbeid med kommunen. Det er viktig med en sosial ramme rundt, som servering og rom for en god prat. Det er ingen påmelding, og en kan selv velge å gå på de temaer som er aktuelle. Tilbudet er uavhengig av diagnose, det eneste kriteriet er at man må være pårørende til en hjelpetrengende over 65 år.

Sanitetskvinnene har en særlig satsing på pårørendefeltet. Ved å være tett på frivillige og «lettbente» med å finne aktiviteter som gir kunnskap og fellesskap, tilbys pårørende i en tøff hverdag et etterlengtet tilbud. Som frivillig aktør er vår rolle å se hvilke behov som er udekte i samfunnet og gjøre noe med det i praksis.

Det gjør vi i Drammen.

LES OGSÅ:

Les også

Legger ned avdeling som ble åpnet for to år siden: – Vi må spare penger

Les også

Helsefagarbeider Linn (20) får bare 28 prosent fast stilling: – Går på psyken løs

Kommentarer til denne saken