På begynnelsen av 2000-tallet vant Drammen priser for sin byutvikling. Siden da har mantraet vært: «Det har blitt så fint i Drammen».

De siste årene har mange andre byer og tettsteder satt by- og stedsutvikling på agendaen, og det har blitt «fint» både her og der. Eller har det egentlig det?

Hva slags byer, steder og regioner er bærekraftige i fremtiden? Hvor og hvordan vil folk bo? Og hva gjør et sted attraktivt for familier?

Byer og kommuner rundt Oslo konkurrerer nå om å tiltrekke seg de samme innbyggerne: Småbarnsfamilier som kan bidra positivt til demografien, næringslivet og med skatteinntekter. Men hvordan lager man steder det er attraktivt å bo for disse menneskene?

Og er Drammen et attraktivt sted for folk i 20- og 30-åra? Hva må til for å få disse til å flytte til eller tilbake til Drammen?

Drammens Tidende mener det er på høy tid å ta denne debatten. Med ansvar for debattspaltene i avisen ønsker jeg derfor å invitere folk i denne aldersgruppen til å skrive om dette. Selvsagt med utgangspunkt i Drammen og drammensregionen. Har du kompetanse eller er utdannet innen faget by- og stedsutvikling, bør du føle seg spesielt kallet. Eller du kan være spesielt interessert og ha sterke meninger om temaet.

Bidragene skrives i kronikkform, må ikke overstige 750 ord og bør ha en tydelig vinkling. Ferdige tekster sendes til [email protected] eller skrives inn i DT meningers egen mal. Merk innlegget med «Drammen, hva nå?»

Alle spørsmål kan rettes til politisk redaktør i DT: [email protected].