Hjemmekontor har vært og blir fortsatt en del av hverdagen for mange drammensere etter at covid-19 hjemsøkte oss i mars.

Tirsdag skjerpet Drammen kommune reglene ved å innfør påbud om hjemmekontor. De ansatte skal ha hjemmekontor og virksomhetene skal kunne dokumentere at beskjed om hvordan dette skal gjennomføres i virksomheten er gitt ansatt.

Om et lignende påbud vil komme fra våre sentrale myndigheter og omfatte hele landet, gjenstår å se.

Hjemmekontor passer ikke like godt for alle bransjer eller alle ansatte. Noen kan oppleve ensomhet og fallende motivasjon, mens andre synes hjemmekontor gir dem frihet og øker kreativiteten.

NHO har siden starten av pandemien vært klar på at påbud ikke er veien å gå. I stedet bør hver enkelt bedrift vurdere situasjonen sammen med de tillitsvalgte, ut fra sin produksjon og smittesituasjon. Reglene bør ses i sammenheng med behovet for å bruke kollektivtransport.

Vi i NHO Viken Oslo vil selvsagt alltid forholde oss til råd og pålegg fra myndighetene. Vi vil også råde våre medlemmer til det samme. Men når rådene blir lite konsistente og begrunnelsen vanskelig å få tak i, kan det gjøre noe med forståelsen for å følge reglene. Det er ingen tjent med.

Vi etterlyser mer kunnskap om begrunnelsen Folkehelseinstituttet har for såpass inngripende tiltak både for bedrifter og ansatte. NHO er opptatt av at påbudene om hjemmekontor må kunne begrunnes og stå seg over tid. Det som blir bestemt må være så klart at alle skjønner hvorfor det skal være slik.

Er det for eksempel kollektivreisen til og fra jobb som er bekymringen, eller er det manglende smittevern på arbeidsplassen som er problemet? Dette er spørsmål som naturlig dukker opp. Dette er også viktige spørsmål som myndighetene må stille seg og kunne svare på når de lager retningslinjer for hvordan folks hverdag skal leves, og bedriftene skal drives.

Vi har stor tillit til at myndighetene tar de kloke valgene, men for at tilliten skal kunne opprettholdes må den røktes klokt. Budskapene må være klare, kloke, fremtidsrettede og godt begrunnede. «Så langt som praktisk mulig» gir verken nok klarhet eller god nok begrunnelse.