I forkant av valget 2019 snudde først Drammen Høyre, så Drammen Arbeiderparti, fra å være for bompenger til å si nei til bomringer. Men løftet gjaldt kun denne kommunestyreperioden.

Nå har begge partiene lansert sine nye ordførerkandidater med brask og bram. Disse dukker titt og ofte opp i mediene med meninger nå som valget nærmer seg. Men én ting har de ennå ikke sagt noe om, nemlig om de vil godta bomringer etter valget 2023.

Etter to år med korona opplever innbyggerne i Drammen enda et kriseår. Lommeboka til folk flest tømmes, og bedrifter som så vidt overlevde pandemien legger ned. Skyhøye strømpriser, dyrt drivstoff, økte renter og høy prisstigning på det aller meste skaper store økonomiske problemer for mange.

Det hjelper ikke med lønnsøkning heller, når prisene stiger dobbelt så mye. Folk flest får rett og slett mindre for lønna, pensjonen eller trygden sin. Mindre penger og skyhøy økning av utgiftene, det er virkeligheten for de aller fleste drammensere. På toppen vil mange bli permittert eller miste jobben.

Mens tusenlappene flyr til strøm og alt annet, kan en ny byvekstavtale dukke opp fra 2024, året etter kommunevalget. Blir den med bompenger, enten det er bomringer eller veiprising (GPS-bomringer), vil det for noen kunne koste 20-30.000 kroner i året!

LES OGSÅ:

Varsler ny søknad: – Fortsatt uten bompenger

For mange vil en tidlig avklaring være helt nødvendig for å vite om vi i det hele tatt har råd til å bli boende i Drammen.

Ordfører Monica Myrvold Berg fra Arbeiderpartiet og Høyres ordførerkandidat Kjell Arne Hermansen har ikke sagt noe som helst om hva som skjer med bompenger etter valget.

Prøver de å snike bomsaken under radaren slik Høyre gjorde i 2015, hvor bomsaken ble erklært død og begravet før valget, mens det rett etterpå «ikke var noe annet valg» enn en bomfinansiert bypakke? Høyre hadde snudd fra å være mot bomringer, til å være for. De synes bare ikke det var viktig å fortelle velgerne om det før etter valget.

Mens Høyre hadde ordføreren etter valget 2015, er det Arbeiderpartiet som sitter med ordføreren nå. Monica Myrvold Berg har flere ganger uttalt seg positivt om at Drammen kan klare å nå nullvekstmålet for trafikken uten bompenger. Men å være positiv til at vi kan få det til uten, er ikke noen garanti om å ikke godta bomfinansiering.

LES OGSÅ:

Næringsforeningen og NHO mener det er på tide med bommer: – En nødvendighet

Veien er kort til et nytt «vi har ikke noe annet valg». Det betyr en svært skadelig politikk både for et skadeskutt næringsliv og for folk flest. Folk med ugunstig arbeidstid, som bor der kollektivtilbudet er uegnet, barnefamilier og andre som er avhengig av bil vil da få en kjemperegning de kanskje ikke engang klarer å betale. Enda flere barn vil da havne i barnefattigdom.

Løftet Arbeiderpartiet ga ganske motvillig i juli 2019 var: «Det blir ingen ny bompakke før neste valg.». Høyres nei til bomringer og bypakke er fra april 2019, der ordførerkandidat Kjell Arne Hermanns var en av de som skrev under. De var mot bypakken med bompenger «… når nesten hele regningen oversendes bilistene…».

Høyre var ikke prinsipielt mot bompenger, men ville ha mer fra staten.

Verken Høyre eller Ap snudde før Nei til Bomring stilte til valg til Drammen kommunestyre. Så seint som juni 2018 stemte de samme partiene for den massive og forfeilede Buskerudbypakke 2. Selv etter at 30.000 drammensere hadde skrevet under på oppropet «Nei til Bomringer», drevet av oss i Nei til Bomring, og selv etter at meningsmålinger viste at to av tre velgere var mot bomringer, gikk det en god stund før de snudde i 2019.

Kjell Arne Hermansen og Monica Myrvold Berg: En slik massiv folkelig motstand fortjener et klart svar lenge før valget 2023.