Viser til rådmann Elisabeth Engers innlegg i Drammens Tidende hvor hun skriver i kommunikasjonsarbeidet i kommunen i svært positive vendinger – alt fungerer som det skal og topp kompetanse er på plass.

Enger kom til Drammen kommune som prosjektrådmann i 2018 og har dermed kort fartstid. Det ville vært en fordel om du hadde satt deg inn i historikken til kommunikasjonsenheten/informasjonsavdelingen og ikke uttaler deg så bastant som du gjør. Jeg har arbeidet i Drammen kommune i 20 år, hvorav fem år i det som tidligere het informasjonsavdelingen.

Dette skrev Anne-Vera Lyngstad:

Les også

Skivebom å sette likhetstegn mellom journalister og kommunikasjonsmedarbeidere

Du etterlyser mer konkret kritikk. Her kommer det:

  • Skryteveggen om kommunens utmerkelser var kun et eksempel brukt av Liv Evju. Hvorfor har ikke kommunen lagt ut oversikt over hvem som er kommunalsjefer og virksomhetsledere for de forskjellige tjenesteområdene? Ta gjerne også med avdelingslederne, selv om det da blir noen hundre personer. Dette har jeg vært på jakt etter selv, men de eneste lederne man finner er rådmannen og de tre direktørene. Det er interessant å vite hvem som faktisk styrer kommunen på de forskjellige nivåene.
  • Andre ting som kunne vært matnyttig for publikum var å samle alle priser/gebyrer på en side. Det samme med åpningstider.
  • Kommunen burde også ta en nærmere gjennomgang av søkefunksjonen på nettsidene. Ett eksempel – når man søker på virksomhetsledere får man Nye vedtekter for barnehager og Oversikt over fastleger.
  • Du skriver at det ikke stemmer at det mangler faglig kompetanse i kommunikasjonsenheten. Jeg har ikke skrevet at det mangler faglig kompetanse, men at det mangler kommunikasjonsfaglig kompetanse. Det er en viktig nyanse og er hele poenget i innlegget mitt. Jeg spør deg konkret tilbake – hvor mange i enheten har kommunikasjonsfaglig utdanning? De to siste lederne for enheten har begge kommet fra media.
  • Du skriver at det ikke stemmer at enheten har økt betydelig de siste fire-fem årene. Det jeg sikter til er opprettelsen av multimedieenheten med fire nye personer. Disse skulle særlig konsentrere seg om sosiale medier og film. Noen av politikerne i bystyret stilte da spørsmål om behovet for en slik enhet. Et betimelig spørsmål, men det ble dessverre ikke fulgt opp av de samme politikerne.
  • Kommunikasjonsenheten består i dag av 13 personer. På begynnelsen av 2000-tallet var vi fire personer i informasjonsavdelingen som det het den gang. En av disse arbeidet med intranettet, to med nettsidene. Vi produserte ukentlig flere nyheter som Drammens Tidende ofte gjenga ordrett i avisen rett etterpå. Et av Liv Evjus ankepunkter var nettopp at kommunen ikke bruker lokalavisene aktivt. Det burde ikke være en heksekunst å få til. Min påstand er at kommunen fikk flere resultater med fire personer sammenlignet med dagens 13. Jeg mener ikke at man skal redusere staben til fire personer, da kommunen har blitt vesentlig større etter kommunesammenslåingen, men man burde forvente mer synlige resultater med en så stor stab. Hvor ble det for eksempel av satsingen som skulle skje med hensyn til å gå i dybden på de politiske sakene? Dette var nok på dagsorden før din tid, men jeg antar du kjenner til det. Det hadde vært en svært spennende satsing.
  • Hvorfor har kommunen både en pressesjef og en kommunikasjonssjef? Er det behov for det? Hvor mye koster det å drifte en enhet med 13 personer? Det er betimelig å spørre om dette er vel anvendte skattepenger.
  • Spørsmål til rådmannen: Tar du utfordringen med å evaluere kommunikasjonsarbeidet, inkludert sosiale medier? Og vil du gå i bresjen for å få gjennomført en innbyggerundersøkelse om kommunikasjonsarbeidet i kommunen? Det gir et konkret grunnlag å jobbe videre på i kommunikasjonsarbeidet. Å gå rett i skyttergraven og forsvare tingenes tilstand hjelper ikke Det fører ikke til forbedringer.

Les også:

Les også

Vel og bra med nye farger, men kommunen virker lite utadvendt og imøtekommende

Andre saker fra dt.no: