Er virkelig epidural det beste vi kan tilby kvinner i fødsel?

Av

Det vi vet, er at det er store utfordringer knytta til det å informere godt nok i en setting der riene kommer tett, og der som oftest jordmor og den fødende kvinnen ikke kjenner hverandre fra før