Denne uken ble Drammen farget like ildrød som en brennende morgenhimmel i november.

De siste dagene har koronasmitten eksplodert i vår region. Drammen er den kommunen i landet med høyest smitte per innbygger, og den går rett til himmels. Lørdag var det registrert 61 nye smittetilfeller, det høyeste tallet siden koronaviruset ble påvist i begynnelsen av mars. Og de siste 14 dagene har det vært hele 366 smittede per 100.000 innbyggere i Drammen. Det er langt over landssnittet, og langt høyere enn tilsvarende tall i Oslo og Bergen som ligger på henholdsvis 224 og 285 lørdag ettermiddag.

Dette fikk statsminister Erna Solberg til å gripe til telefonen for å snakke med Drammens Tidende, uten å ha koordinert med kommunen på forhånd.

For Ernas pekefinger var neppe bare rettet mot kommunens innbyggere. Den kan like gjerne tolkes som en pekefinger mot Drammen kommune, som sitter på mye av ansvaret for smittehåndteringen.

– Vi er bekymret. Veksten i Drammen og drammensregionen er veldig alvorlig. Drammen kommune ligger nå langt over mørkerødt nivå sammenlignet med andre europeiske land, uttalte Erna Solberg til Drammens Tidende.

Man kan like det eller ei, men håndteringen av smitteverntiltak har også blitt en arena for å vise politisk handlekraft og lederskap, og det spørs om Monica Myrvold Berg var like fornøyd som Høyres lokale kommunestyrerepresentanter, da statsministeren kom henne i forkjøpet og skåret politiske koronapoeng i elvebyen.

Tiltakene som nå innføres i Drammen, er svært strenge og vil trolig ramme sårbare grupper, bransjer og yrkesgrupper enda hardere enn nedstengningen i mars. Utelivsbransjen er ett eksempel, som allerede balanserer på en knivsegg, og der mange vil bukke under hvis det ikke kommer flere krisepakker. Heldigvis skånes barneskoler og bibliotek, som vi vet er viktige for barns læring og psykiske helse. Men nedstengningen nå vil sette dype spor.

Men hvordan havnet vi her? På den nasjonale smittetoppen? Det er ikke mange månedene siden kommunen var så å si smittefri, i motsetning til byer som Oslo, Bergen og Trondheim, som var røde allerede i august. Da spurte vi hva det kunne være med Drammen som gjorde at vi slapp unna. Om det var mangel på turister? Eller at vi ikke er en utpreget studentby?

Det er visst vanskelig å si. Årsakene til at virus sprer seg er mange, og ofte er det tilfeldig hvem som rammes. Men kommunens fagfolk har unødvendig tilbakeholdne med kunnskapen sin når det gjelder utbredelsen av smitte i Drammen.

Det er problematisk fordi det er viktig for oss som samfunn å vite mest mulig. Å få kunnskap om risikofaktorer, hvorvidt tiltakene virker, om det kanskje trengs andre tiltak, og om informasjonen når fram og blir forstått av alle. Slik får vi økt tillit og større forståelse for de restriksjonene som til enhver tid settes i verk.

Derfor er det litt spesielt at det er Erna Solberg som svarer tydeligst på hvorfor smitten har hatt en så eksplosiv utvikling i Drammen. Hun forklarer det med nærheten til Oslo. Og at det har vært noe mer smitte i innvandrermiljøene i drammensregionen.

For å ta det første først, så er det i så fall merkelig at Drammen ble holdt utenfor da helseminister Bent Høie i september inviterte 20 kommuner i Osloområdet for å diskutere den økte smitteutviklingen i hovedstaden. Alle vet at det er stor trafikk ut og inn til hovedstaden fra Drammen, og at det har ligget en åpenbar smitterisiko her.

Det er heller ikke overraskende at Drammen, kommunen etter Oslo med høyest innvandrerandel, inkludert arbeidsinnvandrere fra Øst-Europa, opplever høy smitte blant disse gruppene.

I Folkehelseinstituttets ferske Risikovurdering for covid-19-pandemien i Norge pekes det spesielt på at smitten er overrepresentert i innvandrerbefolkningen. FHI foreslår at det derfor kan være aktuelt «å bedre kommunikasjonen med grupper som er overrepresentert blant de smittede, for å sikre bedre etterlevelse».

Et godt eksempel på hvordan man tidlig i epidemien klarte å få smitten kraftig ned, var da man satte i verk målrettede tiltak blant annet fra stat og kommune overfor de norsksomaliske miljøene.

Om Drammen kommune har et spesielt fokus eller bør gjøre tilsvarende grep blant grupper som ifølge nasjonale helsemyndigheter rammes hardest, vet vi ikke så lenge kommunen ikke forteller oss hvordan de jobber inn mot innvandrerbefolkningen. Senest i formannskapsmøtet fredag etterspurte Frps Ulf Erik Knudsen slik kunnskap, men fikk ingen tydelige svar.

Det er ingen grunn til å stigmatisere grupper, men hvis det er slik at noen grupper blir rammet hardere og har større risiko for å bli smittet fordi kommunen ikke gjør jobben sin, så er det på sin plass å etterspørre mer kunnskap.

Først lørdag formiddag innrømmer smittevernoverlege Einar Sagberg overfor Drammens Tidende at smittebølgen i Drammen kan ha sammenheng med manglende informasjon til innvandrerbefolkningen. Han ber om hjelp fra flerspråklige til å nå ut med nødvendig informasjon.

Det var på høy tid. Det er slik åpenhet vi trenger mer av hvis vi skal klare å bekjempe pandemien.

Les også:

Les også

Salme ved festens slutt: – Det føles som vi er på Titanic