DRAMMEN/ØVRE EIKER: Det får Drammens Tidende vite av stortingsrepresentant Kristin Ørmen Johnsen (H).

Totalt søkte Buskerudbyen støtte til prosjekter tilsvarende 2,95 millioner kroner.

De 1,45 millionene som regjeringen gir i støtte, går blant annet til prosjekter som skal sikre gode kollektivløsninger, sømløse reiser og muligheter til å bytte mellom ulike transportmidler.

Samtidig er det satt av midler til følgende enkeltposter:

  • Sentrumsutvikling Kongsberg: 400.000 kroner.
  • Urban transformasjon og mulighetsstudie for tomta der Vestfos Cellulosefabrikk tidligere holdt til: 350.000 kroner.
  • Intervjuundersøkelse blant arbeidsgivere for å kartlegge muligheter for samarbeid om bærekraftig transport til og fra jobb: 200 000,-.

  • Arealdataverktøy for bruk i transportmodeller: 500.000 kroner