De tre ordene ernæring, aktivitet og læring hører sammen. Roar Borgerud og Per Burud tar opp noe som er svært vesentlig i sitt innlegg i DT 18.august.

Det ble lagt en veldig viktig grunnstein høsten 2014. Noe som førte til et aktivt samarbeid mellom idretten og skolen. For Arbeiderpartiet har alltid fysisk aktivitet vært viktig. Vi vet at det du får inn som rutine og vane som barn bringer du med deg hele livet, og er viktig for elevenes helse og læring.

Arbeiderpartiet har aldri hatt som målsetting å ta fra lærerne metodefrihet, men å skape rom for aktivitet. Derfor var møtet høsten 2014 så viktig. Siden da har det vært et godt samarbeid mellom idrett og skole, på bakgrunn av et vedtak som ble fattet politisk. Jeg har ikke tro på å fjerne et vedtak som har en god målsetning, men jeg har stor tro på å videreutvikle, samarbeide og gode dialoger.

Vedtaket ble fattet etter press fra Arbeiderpartiet, og vi er glad for at Høyre etterhvert kom med på laget. På denne måten har det kommet inn unge mennesker i skolen med kunnskap og stort engasjement rundt det å skape aktivitet for barn. Dette møtet må ikke kuttes bort, men videreutvikles.

Les også

Hvor mye hopp og sprett er det mulig å lure inn i mattetimene?

Drammen Arbeiderparti ønsker å videreutvikle Aktive lokalsamfunn, slik at dette blir et samarbeid mellom idretten og skolen i hele den nye kommunen og en del av Aktivitetsskolen (AKS) som vi ønsker at skal erstatte dagens SFO. Dette er nærmiljøer hvor skolen, idrettslag, FAU og andre frivillige organisasjoner legger til rette for bevegelsesglede, sosiale felleskap, gjerne på tvers av generasjoner. Vi ønsker å få til et enda bredere samarbeid slik at kultur og friluftsliv blir en del av Aktive lokalsamfunn og AKS.

Dette ønsker vi fordi vi vet at ernæring, aktivitet og læring hører sammen. Men også fordi det er med å videreutvikle det hele mennesket og skape trygge og aktive oppvekstmiljøer. Da kan man ikke la være!