At Ap legger ned sykehjem for de aller eldste og svakeste er et svik mot velgerne deres, og alle oss andre. Og mot alt de har stått for selv.

Ap var før i tiden et arbeiderparti, som gjorde mye bra. Før krigen engasjerte de seg mot fattigdommen i de store byene. Gjenreisningen etter krigen med Gerhardsen ved roret la grunnlaget for det beste landet i verden å bo i. Partiet startet det store prosjektet: Velferdssamfunnet. Slagordene var arbeid, trygghet, solidaritet, og velgerne ble med.

LES SAKEN OM NEDLEGGELSENE AV SYKEHJEM HER

På 60-tallet fikk vi sikkerhetsnettet vårt: arbeidsledighetstrygd, uføre-, sosial- og alderstrygd. Vi fikk alders- og sykehjem og helsevern for psykisk utviklingshemmede – HVPU. På 70-tallet fikk vi likestilling, og både kvinner og menn hadde råd til sin egen bolig.

Så snudde det, en gang på åttitallet.

Ap ble pådriver for New Public Management. Offentlige virksomheter ble solgt ut eller omgjort til AS-er. Alt skulle nå ut på anbud. Sykehusene ble omgjort til gigantiske regionsenheter, med en liten gruppe menn som styrer alt. Arbeidskontorene som formidlet jobber til folk forsvant med Nav-reformen. Ap kalte det reform, hver gang de rev ned en bit av velferdsstaten.

En av de verste var HVPU-reformen. Ap vedtok i 1991 å legge ned alle institusjoner for psykisk utviklingshemmede, for nå skulle alle inn i egen bolig. De la ned alt – også de små, spesialiserte hjemmene for de minste barna som var multihandikappet. Det ble mye billigere, for staten. Kommunene fikk ansvaret for å tilby boliger, men uten penger havnet ansvaret hos de pårørende. Som ikke alltid maktet å ta seg av dem.

Det nye Ap stengte ned aldershjemmene også. De sa at alle eldre ønsker å bo i sin egen bolig så lenge som mulig. Du måtte nå være både syk og gammel for å få plass på et sykehjem.

Vil ikke gi opp kampen for sykehjemmene: – Vi gir oss ikke

«Eldre og helse først!» sa Ap på nittitallet. Men de mente det ikke, for nedbyggingen var i gang. Mens en bestemor for 20 år siden ennå kunne få plass på sykehjem om hun var 82 og dement, kan hun i dag ikke regne med å få en plass om hun er 92 og dement.

Aftenposten rapporterte 12. mai at antall sykehjemsplasser går ned år for år, uten at hjemmetjenester eller omsorgsboliger øker tilsvarende. Fra 2015 til 2021: 3134 færre sykehjemsplasser for eldre over 80 år. Kun 631 flere plasser i omsorgsbolig med døgnbemanning i samme periode. I dag har vi årelang kø av eldre som har fått tildelt sykehjemsplass. Hvor mange som er på søkerlisten får vi ikke vite engang.

Vi skulle hatt en sikkerhetsventil i demokratiet vårt mot at partier kan gjøre sånne hjerteskjærende ting som å legge ned sykehjem for demente. Betydelige reduksjoner i helsetilbudet skulle vært forelagt velgerne. Det er vår velferd, bygget opp gjennom mange tiår, med vår vilje.

Ap har bedt om folkets tillit for å bygge velferden. Når de handler stikk motsatt av alt de sier de står for, er det å undergrave demokratiet. De skulle programfestet: «Vi kommer til å legge ned tre barnehager, og i tillegg to sykehjem for de aller svakeste.» Så kunne de sett hvor mange stemmer de fikk. Å legge ned sykehjem, med en lynkjapp behandling i et lite utvalgsmøte, er en total forakt for velgerne.

Norge er et av verdens rikeste land, men lykkelige er vi først når de vi bryr oss om har det bra. Og de fleste av oss ønsker at de aller svakeste skal bli tatt godt vare på. Ap i Drammen har nå tråkket på følelsen vår av godt liv.

Høyre og MDG står sammen med Ap om dette. De er også ansvarlige. Men de har ikke lovet alt det Ap har gjort, da velferdssamfunnet ble skapt, og har dermed ikke sviktet velgerne, slik som Ap har. Våre foreldre og besteforeldre likte det de hørte, og ga Ap sine stemmer. Nå bryter partiet ned velferden for dem som har sikret deres vei til makten. Det finnes ingen gode grunner for det.

Seiersgliset: – Vi skal farge byen blå i 2023

Drammen gikk med 300 millioner kroner i overskudd i fjor, på grunn av ekstra skatteinngang. Byen har også håvet inn over hundre millioner fra Glitre på grunn av de høye strømprisene. Når alle de andre partiene var helt imot nedleggelse, er det åpenbart at dette ikke var nødvendig. Den eneste forklaringen som gjenstår er en politisk og ideologisk fallitt, som nå har nådd sitt foreløpige bunn-nivå.

Til neste valg bør vi huske hvem som gjorde dette. De som vil vinne oss da bør ha dette på menyen: Vi går inn for å bygge sykehjem. Aller helst bør det stå: Vi går inn for full sykehjemsdekning. Kanskje tiden er inne til å gi roret til noen som er for den velferdsstaten vi har skapt med våre valg.

Mens Ap har rasert velferdsstaten har velgerne forlatt partiet i store antall. Det er et mysterium at politikerne skjønner ikke hvorfor, men bare fortsetter nedturen.

Vedtaket Ap i Drammen har gjort viser et parti på fullstendig feilspor, men de tar jo ingen signaler slv om det ropes skyhøyt fra alle hustak. Det heter å sage over den greinen de sitter på. Så dette kan bare gå én vei videre, til et Ap under sperregrensen om noen år.

Et arbeiderparti som går til frontalangrep mot velferd og de svakeste har vi faktisk ikke bruk for.

LES OGSÅ: