MDG-kandidat Catrin Janøy har nylig et innlegg i Eikerbladet og DT hvor hun beskriver overføringen av stadiontomta fra Nedre Eiker kommune til MIF i 2011 som et «grovt» eksempel på feilslått politikk. I innlegget skriver Janøy at «MIF kunne bygge boliger for å tjene penger» og at arealene i dag i stedet skulle vært benyttet til skoleformål.

Mjøndalen Idrettsforening har ikke for vane å debattere med våre lokalpolitikere i avisspaltene. Innlegget til Janøy fremstår uten helhetlig forståelse og med mangelfull beskrivelse av fakta. Vi finner det derfor riktig å kommentere denne gangen.

Overføringen av stadiontomta fra Nedre Eiker kommune til MIF i 2011 ble vedtatt av et enstemmig kommunestyret, også av KrF, partiet Janøy har representert i inneværende kommunestyreperiode.

På tidspunktet for overføringen var området i elendig forfatning. MIF hadde i flere år fått dispensasjon fra Norges Fotballforbund for å spille kamper der. Vi sto i akutt fare for å bli forflyttet ned en divisjon pga. mangler ved anlegget. Stadion ble bare benyttet ca. 130 timer i året, og kun til voksenfotball. Kommunens årlige budsjettpost for anlegget var på om lag 1,0 millioner. Sett opp mot en svak kommuneøkonomi og viktigere investeringsbehov (skole/sykehjem) var det ikke mulig for kommunen å gi anlegget en nødvendig oppgradering. Kommunen valgte med dette å tilby MIF å overta stadionområdet. Til overføringen ble det gitt et sett av forpliktelser som for MIF var svært kostbare og risikofylte.

 

Åtte år senere mener MIF å ha oppfylt det oppdraget kommunen ga oss for utvikling av stadionområdet. Selve fotballflaten på Consto Arena benyttes i dag ca. 1800 timer i året. Av timeantallet klart mest til aktivitet for barn og ungdom. Vår fotballbane er antakeligvis det anlegget i Norge som har høyest kapasitetsutnyttelse. Kunstgresset er pga. slitasje allerede skiftet ut en gang. Som alt annet – i sin helhet betalt av MIF. Anleggets tribunedel inneholder lokaler som for en rimelig leie benyttes av privatpersoner, andre foreninger og næringsliv.

Med anlegget har MIF utviklet vår virksomhet og er med 40 betalte årsverk en relativt stor arbeidsgiver i lokal målestokk. 15 ganger i året er det lange tv-sendinger fra Mjøndalen. En egen tv-serie som på en flott måte viste fram kommunen, hadde sitt utgangspunkt her. Vårt a-lag er en unik bidragsyter til stolthet og entusiasme i bygda. 2.000 patrioter bidrar til fantastisk stemning på stadion og støtter oss i oppgjør mot lag fra de største byene i Norge. 

Innenfor det gamle stadionområdet er det på vårt initiativ investert anslagsvis 800 millioner i boligutvikling. Ved endelig ferdigstillelse neste høst, vil det bo ca. 500 mennesker inne på området. Alle med fem minutters gangavstand til sentrum/buss/jernbane. Boligprosjektet Stadionkvartalet, med grønne innovative løsninger som drivhus, bildeling, egenproduksjon av strøm og arealeffektive fellesfunksjoner. Betydelige midler fra stadionutviklingen har gått til opparbeidelse av gang- og sykkelstier, en stor lekepark for barn midt i Mjøndalen og neste år også en ny aktivitetspark på grøntområdet sør for stadion.

 

Som følge av utbyggingen har MIF i dag 20 millioner i gjeld og årlige driftsutgifter på 4,5 millioner på stadion. Det kan neppe betegnes som om vi har tjent penger. Uten en fantastisk innsats av frivillige som med stolthet hjelper oss å holde anlegget i orden, ville våre kostnader vært langt høyere. Til seriestart i år var det nærmere 100 personer som på kort varsel møtte opp for å gjøre Consto Arena så presentabel som mulig.

Mer enn 100 kommuner og idrettslag fra hele landet (og utlandet) har vært på besøk hos oss for å få inspirasjon til egen utvikling. I nasjonal sammenheng fremstår utviklingen av stadionområdet i Mjøndalen som et foregangsprosjekt – kanskje det eneste i sitt slag som har vist seg bærekraftig både for idrettslaget og kommune. Med det prosjektet MIF har levert tilbake til kommunen kan vi ikke forstå hvordan dette kan betegnes som et «grovt eksempel» på feil gjort i Nedre Eiker.  Også når vi sammenholder prosjektet opp mot programmet som MDG i Nye Drammen går til valg på, oppfatter vi at det står seg på alle områder.

 

Janøy mener eiendommen alternativt kunne vært benyttet for økt kapasitet for Mjøndalen Skole. Til det er å si at MIF allerede før overføringen av tomta skisserte flerbruk av området for NEK med utvidet skolekapasitet. Ideene ble dessverre avvist både fra administrativt og politisk nivå. Gjennom de siste åtte årene har vi ved en rekke anledninger forsøkt å inspirere kommunen til å bli med oss på videre utvikling hvor også skoleformål inngår. Dessverre – fortsatt uten å nå fram.

Catrin – du avslutter ditt innlegg med tanker om idrettens plass i Nye Drammen. Dette er tanker som er interessante og spennende for MIF. Gjennom 109 år har MIF, som den største frivillige organisasjonen i kommunen, vært på tilbydersiden ovenfor Nedre Eiker kommune. Dette vil vi selvsagt også være ovenfor Nye Drammen.

Veldig hyggelig om du har anledning til å besøke oss for en prat om hvordan kommune og frivillighet sammen kan bidra til å utvikle verdens beste Mjøndalen.