Nesten alle elever i Norge går på en offentlig skole. Likevel bruker kunnskapsminister Tonje Brenna store ord om hvor ødeleggende det er at fem prosent av elevene i grunnskolen har valgt noe annet.

Nå skal hun gå til kamp mot det hun sier er en «storslått privatisering» av den norske skolen.

Nå kommer regjeringen med en ny lov om friskoler. Kommuner og fylker skal få større mulighet til å stoppe nye friskoler, og færre skoler skal få statstilskudd. Friskolene må ha det kunnskapsministeren kaller «et reelt supplement» til den offentlige skolen for å bli godkjent. Det kan for eksempel være steinerskoler eller montessoriskoler.

En mindre endring er at «lov om «frittståande skolar (friskolelova) skal endre navn til «lov om private skolar med rett til statstilskot». Endringen spiller rett inn i retorikken og inntrykket regjeringen har lyst til å lage. Det er forskjell på friskoler og privatskoler, noe kunnskapsministeren egentlig vet.

Buskerudbenken

Hver uke skriver en representant fra Buskerudbenken på Stortinget i Drammens Tidende. Denne uken skriver Morten Wold fra Fremskrittspartiet. Torsdag 7. juli er det Kathy Lie fra SV som har ordet.

Privatskoler må ha godkjenning etter opplæringsloven, men har ellers få eller ingen krav. Skolen kan ta inn hvilke elever de vil, etter den prioriteringen de selv vil ha. Skolen kan ta så høye skolepenger den vil, og eierne kan ta ut utbytte.

Friskoler får offentlig tilskudd, etter kravene i friskoleloven. De må ta inn elever etter den rekkefølgen de melder seg. Er det flere søkere enn plasser må elever tas inn etter en prioritering som skal godkjennes av departementet. Skolen kan ikke ta en høyere egenandel enn 15 prosent av det en skoleplass koster i den offentlige skolen, og eierne kan ikke ta ut utbytte. Akademiet er et eksempel på en friskole i Drammen.

LES FLERE INNLEGG FRA BUSKERUDBENKEN: dt.no/buskerudbenken

Friskoler og privatskoler er ikke det samme, men regjeringen forsøker å skape et inntrykk av at det er det.

  • Akademiet Drammen har en egenandel på 19.500 i året, eller rundt 2.000 kroner i måneden.
  • En privatskole som Oslo International School koster mellom 250.000 og 300.000 per år.

Regjeringen snakker om å stoppe privatiseringen av norske skoler, samtidig som en innstramming av friskoleloven ikke vil ramme en eneste privatskole.

Sandra Bruflot

Valgt stortingsrepresentant 2021 - 2024.

Født i 1991.

Fra Lier.

Representerer Høyre på Stortinget.

Medlem av Helse- og omsorgskomiteen.

Den offentlige skolen er og skal være ryggraden i norsk skole. Alle elever skal kunne velge seg inn på en offentlig skole, og tilbudet der skal være variert og bra. Det er alle politikere enige i, enten de er røde eller blå. Men det er ikke en trussel mot den offentlige skolen at det finnes andre skoler der elever som vil velge litt annerledes, kan gå.

Elever er forskjellige. Noen har lyst til å gå på en profilskole for yrkesfag. Noen vil ha mer realfag, andre vil flytte vekk fra nærskolen og miljøet de hadde på ungdomsskolen. Nå vil Støre-regjeringen frata elever retten til fritt skolevalg, samtidig som de vil gjøre det vanskeligere å velge en friskole. Det gjør at elever nok en gang mister valgfriheten til å velge noe annet enn nærskolen, og det gjør at vi får mindre mangfold i skolene som elevene kan velge mellom.

Kunnskapsministeren bør være mindre opptatt av hvem som eier skolene, og mer opptatt av innholdet og hvordan vi får flere elever til å fullføre. Etter åtte år med Høyre i regjering er det flere elever som lærer å lese, skrive og regne skikkelig. Fraværet har stupt, og det er flere som fullfører videregående.

At et lite antall elever velger noe annet enn den offentlige skolen er ikke en trussel. Om noe bør det være en motivasjon for den offentlige skolen og kommunen som skoleeier. Den bør og skal selvfølgelig være så god at elevene ønsker å gå der.

Når regjeringen skal gjøre det vanskeligere å starte og drive friskoler gjør de skoletilbudet mindre mangfoldig, og de gjør at færre elever får velge noe annet enn den offentlige skolen.

Kunnskapsministeren bommer når hun later som at det har vært en «privatisering» av norsk skole. Norsk skole er god, og den er god nok til å tåle at noen elever velger litt annerledes.

LES OGSÅ: