Gå til sidens hovedinnhold

Et maritimt senter for Drammensfjorden er positivt, men hva er miljøkonsekvensene?

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Planene om et maritimt senter for Drammensfjorden ved Grunnane næringspark i Svelvik er spennende, og vil bidra til et løft for svelviksamfunnet. I seg selv er dette noe vi ønsker velkommen. Det er flere positive sider ved dette prosjektet, som tømming av septik for småbåter, utleie av elbåter, stupetårn og stor flytebrygge som skal være tilgjengelig for allmennheten.

Miljøpartiet De Grønne (MDG) ser behovet for utviklingen av næringer som vil kunne bidra til flere arbeidsplasser og at flere bosetter seg i Svelvik og på Berger. At de private forslagsstillerne i tillegg er lokale aktører med et ønske om å vektlegge hva som er viktig for Svelvik, gjør planene desto mer troverdig.

Men – det er flere hensyn i denne saken, som det er i de fleste saker vi behandler politisk. Naturhensyn, og hensyn til allmennhetens tilgang til området er det helt vesentlig at blir ivaretatt.

Ved anleggelse av en båthavn og aktivitet i et friluftsområde som også er tett på sårbar og verdifull natur på sjø og i land, er alle aspekter av saken som er viktig å belyse for at vi skal se konsekvensene. I nærheten av området, ligger Grunnane naturreservat, som er en naturperle for Drammen kommune. Området har ikke minst avgjørende betydning for de 180 fugleartene som er registrert, og enten hekker eller mellomlander der.

Våtmarksområdet må, for alt det er verdt, bevares i sin naturlige tilstand. Vi må få belyst konsekvensene av hvordan økt virksomhet rundt dette naturreservatet vil kunne påvirke det. Kommer virksomheten for tett på naturreservatet? Dette har ikke blitt tatt opp i planinitiativet, og vi mener det er en forutsetning at det gjøres en grundig utredning av dette for at vi skal kunne ha grunnlag til å vurdere om vi kan godkjenne planene til forslagsstillerne.

For MDG er det viktig at utredningen også må inkludere kommunens tilgrensende tomt. Det vil si utrede hva som kan gjøres med den, hva den kan brukes til. Dette må gjelde både hele og deler av tomten. Er det for eksempel mulig å bruke deler til opplag/parkering? Og ikke minst: Hva er muligheten for at den kommunale sterkt forurenset eiendommen som blir liggende igjen mot kyststien og naturreservatet kan bli tilbakestilt til natur/grøntområde. Salg av deler av området mot Monter må da øremerkes til opprenskning av resten av området.

Utfordringen ligger også i å ta hensyn til at dette er et verdifullt allment friområde med badestrand og oppholdsarealer, og det må gjøres mer attraktivt å benytte for allmennheten, og ikke motsatt.

Vi anmoder Formannskapet om å stille enda tydeligere krav til konsekvensutredning rundt noen av disse forholdene.

Les også

Tiltale: Kidnappingsoffer flyktet da gjerningsmannen fylte bensin

Les også

Jorunn og Lars Tore ville prøve noe nytt: – Responsen har vært overveldende

Kommentarer til denne saken