Det nasjonale minnested etter massakren på AUFs leir på Utøya 22. juli 2011, skal legges til Utøya-kaia. Det bestemte Regjeringen i 2017. AUF støtter valget.

Hole kommune godkjente reguleringsplanen for minnestedet 14. mai 2020. Arbeidet med adkomstvei og planering av tomta (som AUF eier) er i full gang.

Men hensikten med arbeidet - å opprette det nasjonale minnestedet - er satt i spill. Beboere i området har gått rettens vei for å hindre at det nasjonale minnestedet opprettes på Utøya-kaia.

For AUF er kaia og Utøya samme sak. Alle som skulle til Utøya, kom først til kaia. Fra kaia dro de sammen i båt til Utøya. Tilbake fra Utøya dro de samme båt, til kaia.

Bortsett fra sommerleiren 2011. Da måtte mange legge på svøm og komme seg i land med naboers hjelp, mens morderen herjet på øya. Mange ble drept eller hardt såret. De ble bragt i land på Utøya-kaia av redningsfolk etter at øya var sikret.

Et minnested må legges til stedet der hendelsen som skal minnes, virkelig skjedde. Derfor blir minnestedet mot bombeterroren mot regjeringsbygningene en del av den restaurerte Høyblokka.

Det nasjonale minnested på Utøya-kaia vil på samme måte bli et ekte sted for å markere terroren som rammet AUF, samtidig som stedet er godt tilgjengelig for både pårørende, etterlatte og folk flest - alle dager der det er behov for å minnes.

Les også

Tonje Kristensen (33) er historisk: – Jeg føler meg veldig privilegert