NRK og Amedia utførte nylig en stor meningsmåling hvor de stilte innbyggerne i Viken følgende spørsmål: - Det pågår en diskusjon om hvorvidt storfylket Viken skal oppløses, og at Akershus, Buskerud og Østfold igjen blir de gjeldende fylkene. Mener du at fylket Viken bør oppløses?

På denne svarer 56 prosent ja til oppløsning, mens 27 prosent sier nei.

Flertallet i befolkningen vil oppløse Viken. Dette er en måling som bekrefter det Senterpartiet har sagt hele tida. Folk vil ikke ha Viken. Nå skal vi lytte til dem. Akershus, Buskerud og Østfold skal gjenopprettes.

For oss handler dette om demokrati og tjenester nær folk. Viken strekker seg fra Halden til Hardangervidda og har nesten 1,3 millioner innbyggere. Dette er altfor stort til å være samme fylke. Folk vil ha nærhet. Det skal vi nå levere på.

FØLG DEBATTEN OM VIKEN:

Les også

Ap svikter pendlerne og alle som reiser kollektivt hver dag

Les også

En oppløsning av Viken vil gi kommuneflukt til Akershus

Les også

Vi har muligheten til en skikkelig regionreform, bare vi får ordnet opp i grensene

Les også

Problemet er ikke at Viken fylke er for stort. Det er for lite

Les også

Behold Viken - eller legg ned fylkeskommunen

Les også

Buskerud vil klare seg godt økonomisk

Les også

Hvorfor snakker ingen om Vest-Viken fylke?

Les også

Viken oppløses. Ferdig snakka

Les også

Vil oppløsning av Viken gi oss mer demokrati?