Siden månedsskiftet oktober/november har vi dessverre sett en stadig økning i antall Covid-19 smittede i Øvre Eiker. 42 personer har i skrivende stund fått påvist koronasmitte. Over halvparten av disse siden månedsskiftet.

Kommunestyret vil fra mandag 9. november innføre lokale forskrifter for Øvre Eiker i tillegg til de nasjonale føringene. Innbyggere, ansatte og næringsdrivende har i helgen tatt kontakt for å gi sin støtte til denne dugnaden. Derfor er jeg sikker på at vi sammen skal klare å redusere smitten, slik at julefeiringen kan gå nærmest mulig normalt i dette uvanlige året.

For Sp har det vært viktig og lytte til faglige råd i den situasjonen vi er i nå. På bakgrunn av det ønsker vi å styrke det ambulerende testteamet i vår kommune. Slik at de som ikke kan ta seg til det ordinære testsenteret har et alternativt tilbud der de er. Dette i tillegg til testsenteret som vi samarbeider om på Kongsberg.

De faglige råd er klare og det trengs et stort maskineri for å opprette et eget testsenter i Øvre Eiker. I dag samarbeider vi med Kongsberg, og Øvre Eiker betjener denne stasjonen to av fem dager. Skulle man opprettet et eget testsenter er det ikke bare egnet lokasjon og kvalifisert personale som må på plass. I tillegg skal man blant annet kobles opp til journalsystemer, rekvisisjonssystemer, medisinskutstyr må på plass, bestillingskoblinger og rutiner for å ivareta personvernet. Derfor mener Sp at et ambulerende testteam i tillegg til eksisterende testsenter er det eneste riktige slik situasjonen er nå.

Det er også viktig og presisere at de som blir testet ved en teststasjon er de med lette luftveissymptomer, de som har vært i nærkontakt med smittede eller vært på utenlandsreise.

Har man andre symptomer eller er dårlig får man ikke testet seg ved et testsenter, man må da vurderes av fastlege eller legevaktslege.

De som har lette luftveissymptomer, som skal teste seg, oppfordres til å bestille koronatest på nett. Dette frigjør personell til andre viktige oppgaver. Målsetningen er at det ikke skal gå mer enn 24 timer fra bestilling til bekreftet time. Selv med ekstra stor pågang den siste uken har vårt testsenter klart dette. Helseforetaket overtar da prøvene og regner cirka 2 døgn fra test til resultat.

Husk å ta vare på hverandre, vis omtanke, send melding eller ring til kjente, men overhold smitteregler.

Som vår ordfører Knut Kvale har sagt - «Finn din lille flokk med folk, hold deg til den og få andre»