Vi har fått en helt ny utfordring i Drammen. Ved flere anledninger har vi sett at innvandrergjenger banker opp uskyldige. Ved en episode i sommer fikk en skoleelev juling for å ha lagt ut et hvitt bilde på Instagram, mens alle andre la ut et svart bilde. Politiets håndtering er rett og slett skremmende.

Politiets sjef for forebyggende enhet, Geir Oustorp, uttalte til avisen at «Vi har hatt samtaler med elev (som fikk juling, forfatters anmerkning) og faren til eleven, og eleven skjønner at det var en dårlig vurdering. I en tid hvor en hel verden legger ut støtte til denne «blackout Tuesday-bevegelsen», innser eleven at det ikke var så veldig lurt å legge ut noe som signaliserte det motsatte». I saken kommer det frem at eleven valgte å beklage etter samtalen med politiet.

Denne uttalelsen og håndteringen fra politiet er hårreisende på så mange plan. Politiets jobb er å beskytte ytringsfriheten og forhindre vold. Politiet har på ingen måte noe med å blande seg opp i hvilken ytringer som er lure eller ikke. At ungdom velger å gå sine egne veier og ikke følge strømmen, fortjener ros.

Et voldsoffer skal aldri måtte beklage seg til voldsutøverne. Det er nesten umulig å forestille seg hvor belastende det må være å først få juling for en ytring, og så måtte beklage ytringen etterpå. Politiets håndtering signaliserer at enkelte ytringer kan medføre vold, og at dette da er offerets skyld.

Det eneste riktige politiet kunne ha gjort her, var å kommunisere at det aldri er greit å møte ytringer med vold og at det er helt unødvendig for offeret å beklage. Det er utelukkende voldsutøverne som er ansvarlig. Det er mye som tyder på at drammenspolitiet har misforstått sin rolle fullstendig og jeg vil be justisministeren ta grep for å sørge for at politiet vet hva som er deres jobb.

I en annen episode som skjedde nylig, ble en 19-åring banket opp på åpen gate. Her valgte Drammens Tidene å fokusere på ytringer som 19-åringen tidligere har hatt. Avisen spurte gutten om det var «så lurt» å legge ut noe som var politisk ukorrekt i sosiale medier. At en journalist kan få seg til å spørre et voldsoffer om noe slikt, er for meg helt uforståelig. Jeg legger merke til at avisen senere har valgt å redigere spørsmålet sitt i saken, men nekter å svare meg på hvorfor de har endret spørsmålet sitt.

I en tid der ungdomsvolden øker og innvandrergjenger er grovt overrepresentert som voldsutøvere, er det bare trist at politi og medier fokuserer på at ofrene selv har skyld i volden. Ingen ytringer skal møtes med vold, uansett.

Denne utviklingen må stanses umiddelbart, og politiet og lokalavis kan starte med å beklage sin håndtering av slike saker. Jeg er beredt til å ta kampen mot denne farlige utviklingen.

Les også: