Selv om Korona-viruset har gjort oss nordmenn gode på å isolere oss, betyr ikke det at vi skal innføre de samme prinsippene i utenrikspolitikken vår.

Jan Christensen fra Nei til EU skrev i en kronikk den 31. mars at krisene i Europa bør være en øyeåpnerfor oss som mener EU og EØS er løsningen. Christensen synes å mene at EU ikke har gjort nok. Det kan han egentlig takke sine likesinnede i Europa for.

Christensen kritiserer EUs innsats mot koronaviruset. Problemet med argumentene hans er at EU ikke har makt over medlemslandenes helsepolitikk. Den er det medlemslandene som selv bestemmer over, og EU kan ikke overstyre dem. Hvis Christensen og resten av Nei til EU mener at EU-landene er bedre rustet til å møte sykdommer om man fører en felles europeisk helsepolitikk og smittevernberedskap, er det veldig rart at de er imot EU i utgangspunktet.

I tillegg skriver Christensen at EU-land ikke har hjulpet hverandre i Korona-krisen. Det er direkte feil. Tsjekkia har sendt smitteverndrakter til Italia og Spania. Luxemburg behandler pasienter fra Frankrike. Slovakia har organisert hjemtransport av EU-borgere fra tredjeland. Frankrike, Tyskland og Østerrike har til sammen sendt flere millioner munnbind til Italia. Land kan sikkert gjøre mer for å hjelpe hverandre med å redusere spredningen av Koronaviruset. Christensen virker imidlertid mer interessert i å spre fake news om smitteverninnsatsen i Europa, enn å sette seg inn i hva de allerede gjør.

Videre skriver Christensen at EU ikke klarer å enes om langsiktige tiltak for flyktningkrisen. Det er helt riktig. Bakgrunnen for dette er at medlemslandene ikke er enige. Når enkelte medlemsland ikke er villige til å ta imot flyktninger, så blir ikke flyktningene tatt imot. Så enkelt er det. Når Christensen kritiserer EU for å ikke gjøre noe med flyktningkrisen, kritiserer han i realiteten sine egne EU-skeptiske venner i Polen og Ungarn. De bruker sin nasjonale selvråderett til å sette opp såkalte «flyktningpreventive» piggtrådgjerder på grensa, den samme selvråderetten som Nei til EU synger festviser om.

Avslutningsvis kommer Christensen med argumenter om kapitalisme og velferdsstat. For det første er det tull at EU har krav om at den norske velferdsstaten skal bygges ned. Man kan også mene mye forskjellig om kapitalisme og markedsøkonomi, men fakta er at et flertall av EU-borgere, med noen få unntak, har stemt på høyresiden i EU-parlamentsvalg siden Europaparlamentet ble opprettet. Dermed har EU-borgerne gitt partiene til høyre for sentrum et mandat til å utforme mesteparten av politikken som føres. Det kalles demokrati. Hvis Christensen vil fjerne kapitalismen i EU, foreslår jeg at han blir for norsk EU-medlemskap. Blir vi med i EU har han i det minste stemmerett over hvilken politikk som føres.

For øvrig er det betydelig større støtte i Norge til norsk EU-medlemskap enn det er til avskaffelse av kapitalismen. Og med tanke på at folk ikke akkurat går mann av å huse for å melde seg inn i EU om dagen, sier ikke det så rent lite.