DRAMMEN/LIER: I et møterom i de gamle kontorlokalene til Auto Transport Service (ATS) har Eva Sundberg og medarbeidere opprettet et eget kommandorom. Her jobbes det intenst med å få oversikt over virksomheten og avtalene til konkursrammede ATS.

– Vi har kontroll på alle bilene, og alle ansatte var i full gang som normalt fra mandag morgen klokken åtte, sier Sundberg.

På utsiden av lokalene i Terminalen 4 er skiltet med Auto Transport Service borte fra veggen, og flaggene med ATS er byttet ut med flagg fra Axess Logistics. Det var fredag Axess inngikk avtale med bostyrer og overtok konkursboet til ATS.

– Det aller viktigste er og har vært å sikre alle de ansatte. Vi har ordnet oss med garantier slik at de er sikret lønn fra konkursåpningen. Det de ansatte har til gode av lønn før det tidspunktet må dekkes av lønnsgarantifondet, sier hun.

Fullt av biler

Lørdag formiddag jobbet hun på Holmen i Drammen, der Axess har sitt hovedkontor. Dagen før hadde det akkurat kommet inn et stort bilskip.

– Nå er Holmen full av biler, så det viktigste nå har vært å få tømt Holmen for biler og få bilene ut til kundene. Det kommer nemlig flere store bilbåter inn den nærmeste tiden, sier hun.

Tirsdag skulle en bilbåt vært inne, men den har nå meldt sin ankomst onsdag morgen. Rett etter påske kommer det flere bilbåter på rad. Bilbåtene blir større og større, og losser flere og flere biler hver gang de er i Drammen. Dermed blir det stort kjør på havna, og det kan hende at en del ansatte må jobbe litt i påsken.

– Holmen har for lite plass, derfor haster det med å få ut biler til kunder og forhandlere. Mange biler skal ut nå før påske. Vi jobber for at de ansatte skal få påskeferie, men for meg er påskeferien inndratt, sier Axess-sjefen med et smil.

Kundeavtalene

Det er oppgitt som en viktig årsak til at ATS begjærte oppbud og slo seg konkurs at selskapet hadde en rekke kundeavtaler de tapte penger på. Disse avtalene hadde de ikke fått reforhandlet forut for konkursen.

– Vi har ikke overtatt disse avtalene, det er noe vi får se på i tiden fremover. Nå er det viktigst å sikre de ansatte og få håndtert bilene som kommer inn. Det er mange flinke ansatte vi nå har overtatt.

– Hva med fremtiden, vil dere ha bruk for like mange ansatte til transport og bilklargjøring?

– Det er altfor tidlig å si noe om. Nå har vi foreløpig mer enn nok å gjøre, sier Sundberg.

Stort selskap

Sundberg opplyser at hun ikke var i forhandlinger om å overta hele eller deler av ATS forut for konkursen. At Axess Logistics overtok konkursboet er avklart med selskapets eiere.

Det var i 2015 den svenske og norske virksomheten til Autolink i Drammen ble slått sammen med de svenske og danske virksomhetene til Skandiatransport As og Motortransport AB. Axess Logistics eies nå av Nordic Car Logistics AB med hovedkontor i Malmö. Aragon Holding AS (tidligere Autolink Group) eier halvparten av aksjene, og kontrolleres igjen av Magne Jordanger med familie og Ellen Karlsen Raaholt med familie.