Even har tapt 15 millioner på sitt aviseventyr – intet å hente i Byavisa-konkursen

Samlede krav etter konkursen i Byavisa Drammen er på 1,7 millioner kroner, men det er intet av verdier i boet.