DRAMMEN: Egentlig skulle ikke Drammen kommunes entreprenør utføre arbeider på elvebunnen mellom 15. mai og 15. september. Dette er i første rekke av hensyn til friluftsliv og rekreasjon på elva, ifølge seniorrådgiver hos Statsforvalteren Andreas Røed.

Statsforvalteren har altså sagt ja til kommunens søknad om å få utføre arbeider som berører elvebunnen i perioden mellom 15. mai og 15. september.

LES OGSÅ: Uforutsette problemer: – Kan bli nødvendig å søke dispensasjon

Kan ikke monteres som planlagt

Det er forsinkelser i bybruprosjektet som gjør at kommunen har sett seg nødt til å søke om utvidelse av tidsrommet de kan jobbe i.

Fra før er det kjent at det er blitt forsinkelser i pelearbeidene på det første av de to brukarene i elva, og i tillegg til det viser det seg nå at en tårnkran ikke kan monteres på et av de gamle brufundamentene, som planlagt. De gamle fundamentene er nemlig ikke stabile nok, ifølge Drammen kommune.

LES OGSÅ: Slik lages fundamentene til den nye brua

Vårflom

Dermed må tårnkrana fundamenteres rett på elvebunnen, mellom der nybrua kommer og gangbrua. Dette krever mudring, peling og erosjonssikring. Drammen kommunens prosjektsjef Tommy Iversen sier fundamenteringen av tårnkrana planlegges utført før 15. mai.

– Årsaken til forlenget periode med arbeider i elva er utfordringer med pelearbeidene til det ene av to fundamenter til Bybrua. Ferdigstillelse av spuntkasse rundt pelene og komplettering av erosjonssikring, dvs. utlegging av masser rundt kassa, er arbeider som trolig vil foregå fram til 1. juni.

LES OGSÅ: Halve området stenges i over to år – dette betyr det for deg

Kan ha negativ påvirkning

Forsinkelsene gjør også at kommunen ønsker å gå i gang med det siste av de to brukarene i elva før det opprinnelig var planlagt. Egentlig skulle de ikke gå i gang med det før 15. september, men nå har altså Statsforvalteren sagt ja til kommunens ønske om å begynne dette arbeidet allerede 1. august.

Statsforvalteren skriver at arbeidet i elva, i forbindelse med de to nye fundamentene i sommer, vil kunne ha negativ påvirkning på rekreasjon og friluftsliv.

Statsforvalteren mener likevel at konsekvensene av sommerarbeidet vil være begrensede opp mot samfunnsnytten av tiltaket, og at en lengre anleggsperiode som følge av forsinkelser vil øke belastningen på elva.

LES OGSÅ: Se bildene fra Drammens mest beglodde arbeidsplass

Åpen seilingsled

Prosjektsjef Tommy Iversen mener båtfolket ikke vil bli påvirket av arbeidene.

– Vi vil til enhver tid sørge for at det er åpen led for båter som ferdes på elva. Seilingsled vil være skiltet og tydelig. Arbeidene som utføres etter 15. mai vil heller ikke være spesielt støyende. Vi tror brukere av elv og elvebredder ikke vil oppleve disse arbeidene som sjenerende, sier han.

SE VIDEO: Bli med i den nye togtunnelen

Ville blitt opptil et år forsinket

– Hva ville konsekvensen vært dersom dere ikke hadde fått jobbe i sommer?

– Vi ville hatt økte kostnader og forsinket ferdigstillelse av prosjektet opp mot ett år, sier Iversen.

– Hva gjør dere for at fisken ikke skal bli negativt påvirket?

Av hensyn til fisk vil det ikke bli mudret eller foregå andre arbeider i elva på kveld og natt etter 15. mai. I tillegg vil det kun være pågående arbeider i elva rundt dette ene fundamentet, slik at det er stor fri bredde for fisk til å passere.

– Hvor mye ser du for deg at dere må jobbe i sommer?

– Vi skal jobbe hele sommeren, prosjektet tar ikke sommerferie. Men arbeider i elva forsøker vi å bli ferdige med rundt 1. juni. Denne datoen kan bli forskjøvet dersom det blir flom eller stor vannføring i elva som skaper problemer.