Får vi gamle Buskerud tilbake ved en eventuell oppløsning av Viken fylkeskommune?

Svaret er nei.

Røyken og Hurum har gått inn i nye Asker kommune, Svelvik har gått inn i nye Drammen kommune. Jevnaker og Lunner er blitt en del av Viken etter overgang fra Oppland (nå Innlandet fylke) og kan bli en del av et nytt Buskerud.

Hvis Viken fylkeskommune vedtas oppløst skal kartet tegnes på nytt. Det kan innebære store endringer i fylkesgrenser og hvilke kommuner som skal være med i hvilket fylke.

Det er ikke sikkert at Jevnaker og Lunner, Hønefoss, Lier eller Drammen for den saks skyld, er tjent med å være en del av et nytt Buskerud. Kanskje Akershus fylke eller noe helt nytt er like aktuelt. Hva med Vestre Viken og Østre Viken? Hva med Oslo fylke midt oppe i det hele?

Det er langt mindre ressurskrevende å slå sammen tre organisasjoner/fylker enn å oppløse og etablere nye. Fagmiljøene vi hadde i Akershus, Buskerud og Østfold eksisterer ikke lenger. Jobben må gjøres på nytt.

11.763 ansatte vil måtte «omplasseres» til nye fylkesinndelinger, nye arbeidsplasser og i mange tilfeller nye arbeidsoppgaver. Etter å ha vært gjennom en voldsom omstilling etter etableringen av Viken skal de ansatte nå måtte gjennom nye prosesser, usikkerhet og omstilling. At Senterpartiet ikke forholder seg til dette er ikke annet å vente, men at Arbeiderpartiet er villig til å la det skje er ganske utrolig. Arbeiderpartiet som alltid er opptatt av de ansatte i offentlig sektor.

Mange er opptatt av at vi sparer penger på å ikke bygge nytt fylkeshus for Viken i Sandvika.

Sannheten er at gamle Buskeruds fylkeshus i Drammen enten må rehabiliteres for store summer, at det eventuelt bygges et nytt eller at man inngår leieavtale med private aktører. Det er ikke en gang sikkert at Drammen blir «fylkeshovedstad» verken i et nytt Buskerud eller en annen konstellasjon.

Kort oppsummert:

  • Vi vet ikke hva resultatet av en oppløsning blir, men det blir i hvert fall ikke de tre gamle fylkene.
  • Kostnadene blir store og vil ramme tjenestetilbudet til innbyggerne.
  • Hvis Buskerud blir reetablert blir det et fylke med begrensede, økonomiske ressurser.
  • De ansatte i Viken fylkeskommune går usikre tider i møte.

Mye kan tyde på at saken vil bli avgjort av noen få, fattige stemmer internt i Arbeiderpartiet.

Det er ikke til å tro!

DEBATT OM VIKEN:

Les også

Hvorfor snakker ingen om Vest-Viken fylke?

Les også

Om det er dårlige økonomiske tider i Viken, vil ikke oppsplitting i små fylker være svaret

Les også

Viken oppløses. Ferdig snakka

Les også

Dessverre for Høyre er deling av Viken fullt mulig