Det ble enighet i oppgjøret mellom KS og Unio 16. september i år, men nå har medlemmene både i Utdanningsforbundet og Norsk Sykepleierforbund vendt tommelen ned for resultatet i sine respektive uravstemninger.

Et enstemmig forbundsstyre i Norsk Sykepleierforbund forkastet mandag forhandlingsresultatet etter at 95 prosent av sykepleierne som deltok i avstemningen, stemte nei.

Det samme gjorde sentralstyret i Utdanningsforbundet etter at 58,8 prosent av medlemmene som avga stemmer i KS-området stemte nei.

Det betyr at det blir mekling og at streikefaren øker. I Helsesektoren har også Legeforeningen varslet fastlegestreik fra neste uke etter brudd med KS natt til torsdag forrige uke.

– Lav deltakelse, tydelige signaler

Deltakelsen i uravstemningen i NSF var i overkant av 40 prosent, noe som betyr at resultatet ikke var bindende for forbundsstyret.

– Selv om avstemningen ikke var bindende, var rådet entydig. Prosessen videre nå er først mekling, og om det ikke blir enighet der, er neste steg streik, sier forbundsleder Lill Sverresdatter Larsen i Norsk Sykepleierforbund (NSF) i en pressemelding.

Leder i Utdanningsforbundet og Unios forhandlingsleder, Steffen Handal, sier han har stor forståelse for at medlemmene ikke er fornøyde med resultatet i lønnsoppgjøret han selv sa ja til i september.

Dårlig

– Isolert sett er det dårlig. Det sa jeg da jeg kom ut av forhandlingene, og det mener jeg fremdeles. En ramme på 1,7 prosent er langt unna det vi hadde lagt planer for da oppgjøret startet i vinter. Men så kom koronapandemien og sendte landet ut i en krise, skriver han i en pressemelding.

I Utdanningsforbundet stemte kun 33,2 prosent av medlemmene i KS-området.

– Selv om deltakelsen var såpass lav, og resultatet totalt sett ikke gir veldig tydelige signaler til forbundsledelsen, valgte et enstemmig sentralstyre å følge rådet fra flertallet av medlemmene som stemte, sier Handal.

De andre Unio-forbundene i KS-området har godtatt resultatet, derfor vil meklingen foregå direkte mellom KS og Utdanningsforbundet, samt KS og NSF.

Gratis ekstraarbeid

Larsen viser til at sykepleiere er den yrkesgruppen det er størst mangel på i Norge.

– Det viser både Navs tall, SSBs tall og KS' arbeidsgivermonitor. Sykepleiernes signal i uravstemning er slik sett ikke bare for seg selv, men også på vegne av pasienter og pårørende. Befolkningens helsetjeneste avhenger av sykepleiernes kompetanse, og deres samfunnskritiske funksjon er særlig synliggjort i år, sier hun i en pressemeldingen.

Handal sier han forventer at KS tar uravstemningsresultatet på alvor.

– Lærernes lønnsutvikling har i en årrekke vært for dårlig. Vår frustrasjon over dette er både stor og berettiget. Under koronakrisen har lærerne stått i førsterekken og tatt noen av de aller tyngste takene i dugnaden for Norge. Lærerne i grunnskolen og videregående opplæring har siden mars lagt ned atskillige timer med ekstraarbeid for å gi elevene best mulig undervisning og oppfølging. Alt dette ekstraarbeidet gjør de gratis. Det blir omtrent aldri kompensert, verken i form av penger eller avspasering, sier Handal.