DRAMMEN: Etter å ha gått gjennom årets spillemiddelsøknader, har Viken idrettskrets funnet ut at kommunens samlede søknader til nye anlegg er halvert sammenlignet med gjennomsnittet de tre tidligere årene, hvor Drammen og Øvre Eiker er noen av disse.

Det melder Viken idrettskrets i en pressemelding, som håper at årsaken til nedgangen er som følge av tilfeldigheter – blant annet at det er svingninger i anleggsutviklingen. I tillegg melder de at årsaken for noen kommuner er stor gjeld.

– For idretten er tilstrekkelig med idrettsanlegg til befolkningen og essensiell delkraftige byer og lokalsamfunn, opplyser Viken idrettskrets, og peker på en rapport fra Vista Analyse som viser at investering i idrettsanlegg gir stor samfunnsnytte og at bærekraftig anlegg er den viktigste begrensningen for deltakelse. i fysisk aktivitet.

At det ikke er nok anlegg betyr at samfunnet har færre som er i fysisk aktivitet når de blir eldre, skriver Viken idrettskrets. De viser til flere undersøkelser som at unge som trente hardt klarte seg mye bedre i arbeidslivet sammenlignet med en gruppe som ikke trente hardt som ung.

De informerer også ved mindre investeringer gjør det vanskeligere å øke deltakelsen og aktivitetsnivået, og at det på sikt vil koste samfunnet mye penger. Nedgangen på spillemiddelsøknader er 136 millioner kroner vil koste samfunnet omtrent 400 millioner kroner.