Smittsomme sjukdommer er ikke noe nytt. Besteforeldre til dagens besteforeldre levde med slik smitte. Mange hadde nær erfaring med tæring – tuberkulose.

Så fikk vi penicillin i 1928. Det gav fantastisk trygghet mot bakterieinfeksjoner. Folk fikk etter hvert oppleve en ny verden. Gjennom overdreven bruk av antibiotika medisiner - ofte bredspektra antibiotika til mennesker og antibiotika tilsatt i maten (profylaktisk) til dyr - fikk vi imidlertid stadig større utbredelse av antibiotikaresistente (motstandsdyktige) b­akterier. Derved virker ikke antibiotikamedisin slik som før. Helsevesenet må bruke mer av «siste skanse» antibiotika medisiner. Sjukdom som følger av slike mer krevende bakterier fører til behandling på isolat i sjukehus.

Så kommer et nytt virus (korona) som kleber seg mye mer effektivt til kroppen vår i nese og munnhule. Viruset er kommet fra Hubei-provinsen i Kina. Det finnes ikke vaksine mot viruset, bare medisiner som svekker oppblomstringa av viruset i kroppen. Den 11. mars erklærte Verdens helseorganisasjon (WHO) situasjonen i verden for en pandemi.

Fra Buskerud-benken - Per Olaf Lundteigen

Hver uke skriver en representant fra Buskerud-benken på Stortinget i Drammens Tidende. Denne uken skriver Per Olaf Lundteigen fra Senterpartiet.

Kommende uke er det Arne Nævra fra SV som har ordet.

Naturlig nok er nå viruset også i Norge. Barnehager og skoler er stengt. Ferdsel over landegrensene reguleres. Alt snakk om ukontrollert bevegelse over landegrenser fra frihandelsideologier er forstummet. Nå er det nasjonalstatene Frankrike, Tyskland, Danmark eller Norge som må handle. Spredning av smitte skal begrenses, men kan ikke stoppes. Det er vår felles virkelighetsforståelse.

Beredskapen blir testet. Hvem er smittet og hvordan skal de sjuke få god helsehjelp?

Vårt helsevesen må få all mulig støtte og ressurser slik at de kan gi best mulig trygghet for befolkningen. De må vernes mot å bli smitta på jobben. Derfor må det nå mobiliseres alt vi har på ulike samfunnsområder av verneutstyr til helsearbeidere som møter sjuke folk ansikt til ansikt. Reagens for testing og testutstyr av smitteprøver er en begrenset ressurs. Folk i sårbare situasjoner og helseinstitusjoner må prioriteres. Svært mange må i 14 dagers karantene, da det regnes som tida fra du er smittet til du er utenfor fare.

Det er samtidig viktig at arbeidsfolk skal kunne utføre praktisk arbeid som må skje på den vanlige arbeidsplassen sin, eks. innen bygg og anlegg eller på et slakteri. Arbeidsfolk må kunne reise over kommunegrensene på arbeid. Dersom dette ikke er folkehelsefaglig forsvarlig må statlige helsemyndigheter bestemme eventuelle begrensninger i reising mellom bosted i Norge og arbeidsstedet. Her trengs nasjonale folkehelserå.

De nødvendige offentlige tiltakene mot smittespredning og medisinsk behandling i befolkningen vil skape stort fall i vår pengebruk. Derved reduseres inntektene for tusenvis av bedrifter og dette rammer arbeidsplassene til tusenvis av arbeidsfolk enten de er ansatte eller sjølstendige næringsdrivende.

I motsetning til finanskrisa i 2009 har vi nå en pandemi (helsekrise) som skaper en umiddelbar økonomisk krise i nærings- og arbeidsliv – realøkonomien – verden over. Norge er blant de land som er mest avhengig av andre, ikke minst Kina. Det har skaffet oss billige konsumvarer til befolkningen, men stadig mindre foredling av råvarer og vareproduksjon i Norge. Våre olje- og gassrikdommer har gitt grunnlag for høye inntekter og nærmest verdensledende høgt privat forbruk, svært mye lånefinansiert. Vårt nærings- og arbeidsliv er derfor sårbart for sjokk i økonomien.

I dag har vi ikke på noen måte oversikt over utviklingen eller konsekvensene av pandemien. Men det må være klart at:

  • smittespredning må begrenses.
  • folk må holde seg mer i ro.
  • utstyr for smittevern og smittetesting må skaffes i store mengder.
  • helsevesenet må mobilisere alle tilgjengelige ressurser, ikke minst intensivplasser og respiratorer.
  • den offentlige pengeinnsatsen må bli enorm, men brukt på en rettferdig og målretta måte.
  • regelverket for folk som er sjuke eller i karantene er ved enstemmige vedtak i Stortinget kraftig forbedra for bedrifter og sjølstendige næringsdrivende.
  • tilsvarende er permitteringsregelverket for bedrifter, sjølstendig næringsdrivende og ansatte utvida og har fått ett nytt og tryggere innhold.
  • minst 50 milliarder kroner i likviditetslån, som er styrt gjennom Folketrygdfondet, kommer som risikoavlastning for private banker som gir lån til små og mellomstore bedrifter.

Norge er bedre stilt enn andre land som har en svakere velferdsstat og dårlige statsfinanser. land som er helt avhengig av privat finansiert og organisert trygghet. Vi har stor tillit mellom befolkning og myndigheter. Denne tilliten må fremmes i alt vårt arbeid og alle våre uttalelser i ei meget krevende tid. Sammen mobiliserer vi store krefter.

Andre fra Buskerudbenken på Stortinget:

Les også

Byer og bydeler i Norge med høy innvandring er mye mindre attraktive enn andre steder

Les også

Disse kvinnene må hedres for mot og fremsynthet

Les også

Sårstell tar 10 minutter. Det er vedtaket, så skal du videre. Hvordan havna vi der?

Les også

Aggressiv debatt, krangling og bruk av hersketeknikker bidrar til økt politikerforakt