SIGDAL: I går ble det felt en gaupe på Notodden, og en i Nore og Uvdal. Og i dag ble det altså felt en hunngaupe i Sigdal kommune, nærmere bestemt i Vestbygda i Eggedal. Med det er årets kvotejakt avsluttet i jaktområde en, der blant annet Sigdal, Krødsherad, Flesberg og Rollag ligger.

Jakten er også avsluttet i de delene av jaktområde tre som ligger nord for E 134. Det vil si Lier, Øvre Eiker, Modum og Hole.

Sammen med jaktområdene to og fire utgjør disse Region 2, som strekker seg fra Hemesdal i nord til Lillesand i sør, og fra Oslofjorden i øst til Haukeli i vest.

Årets gaupejakt i våre områder ble stanset for noen dager siden, men åpnet igjen fra lørdag.

Rådgiver hos Statsforvalteren Sigurd Bakken sier til Drammens Tidende at det etter en ny vurdering av bestandssituasjonen ble besluttet å åpne for jakt fra 11. februar i utvalgte jaktområder.

Kvotejakt på gauper administreres av Statsforvalteren, men utføres av selvstendige jaktlag. Kvotejakt er ordinær jakt på et bestemt antall individer, i motsetning til skadefelling, der enkeltdyr tas ut etter at det er gitt fellingsløyve.

LES OGSÅ: Onsdag starter jakta på det sterkt truede dyret - kan skyte inntil 17 individer