Det samme prinsippet må gjelde i barnehagen som for norsk skoler. Ikke en krone skal tas ut i privat profitt. Pengene skal gå til barna.

I et innlegg i Drammens Tidende gjør Høyres Sandra Bruflot og Mathilde Tybring-Gjedde et forsøk på å fremstille det som om SV og venstresiden har som mål å legge ned 150 private barnehager i Buskerud. Det er rett og slett ikke sant. SV heier på et mangfold innenfor barnehagesektoren. Enten de er offentlige, familiedrevet eller privateide ideelle.

Storberget-utvalget, som Høyre henviser til i sitt innlegg, representerer helt riktig et vendepunkt i debatten om profitt i barnehagesektoren. Utvalget slår nemlig fast at profitt i barnehagesektoren er et høyst reelt problem, et poeng Bruflot og Tybring-Gjedde hopper glatt over i sitt innlegg.

Det SV er imot er at norske barnehager skal drives som butikk, og at kommersielle eiere i barnehagekonsern skal tjene seg rike på offentlige overføringer og foreldrebetalinger.

Vi vil ha et profittforbud, og det er det minst fem gode grunner til:

For det førsteer ikke dette en vanlig privat næring. Vi snakker her om kommersielle aktører som går inn i en sektor uten risiko. De får penger fra foreldre og staten og ender opp med ekstremt lettjente penger. Det er jo derfor utenlandske risikokapitalfond nå kommer inn i den norske velferden. De har ikke spesielt briljante ideer om barnehagepedagogikk eller barnevern, de er ute etter lettjente penger.

For det andre er det svært vanskelig å regulere den kommersielle barnehagesektoren. All erfaring viser at disse kommersielle selskapene finner veier rundt alle former for regulering. Dagbladet har tidligere skrevet flere saker om hvordan de kommunale tilskuddene forsvinner ut i økte direktørlønninger og husleie, fremfor å komme barna til gode. En rapport fra 2017 viser at bare én prosent av de private barnehagene hadde hatt økonomisk tilsyn.

For det tredje ser vi nå at den norske barnehagetradisjonen står under et voldsomt press i de store kjedebarnehagene. Hanne Feen Dahle leverte tidligere i år en doktorgradsavhandling som viser at innholdet i barnehagene påvirkes ved at pedagogikken standardiseres gjennom manualer for hvordan arbeidet skal utføres. Barnehagelærerne får veldig lite spillerom. Teoretiske ferdigheter vektlegges hos barna. Dette bryter med den norske barnehagetradisjonen, hvor lek og utvikling på barnas premisser har vært det viktigste.

For det fjerdeblir det mindre mangfold ettersom ideelle og kommunale barnehager tvinges til å legge ned. Derfor er det viktig å gi kommunene muligheten til å styre kapasiteten. I dag har vi et håpløst system der kommunene har ansvaret for å oppfylle barns rett til en barnehageplass, men de får ikke lov å styre kapasiteten og tilbudet. Akkurat nå er for eksempel Drammen i den situasjonen at de enten må legge ned kommunale barnehager eller kutte i andre velferdstilbud fordi de ikke har noen mulighet til å styre kapasiteten i de kommersielle barnehagene.

For det femte skal pengene gå til barna, ikke til rike kommersielle eiere. Utgangspunktet for et nytt rødgrønt flertall må være prinsippet om at vi må forby profitt på grunnleggende velferd. Profitt i norske barnehager må forbys.

LES OGSÅ: