La barna få oppleve gleden ved å sykle til skolen og ved å ha en aktiv reisevei. La de venne seg til hverdagsaktivitet og til å gjøre reiseveien aktiv og grønn.

Det gir barna bedre fysisk og psykisk helse og er i tillegg bra for miljøet.

Barn bør ha minimum 60 minutters daglig fysisk aktivitet ifølge Helsedirektoratet. Å ha en aktiv reisevei til skolen er viktig for å nå det målet. I tillegg får barna en flott start på dagen, det skjerper konsentrasjonen, og det bidrar til å skape gode vaner. Gode vaner skapes som kjent tidlig i livet, og kan vare livet ut.

Om vi har mulighet, kan vi foreldre gå foran med et godt eksempel. Vi kan sykle til jobben, til toget, til bussen, alt etter hvilken daglig reisevei til jobb vi har. Kanskje vi kan parkere bilen et sted og sykle videre? Kanskje vi kan hoppe av bussen et par stopp tidligere? En aktiv reisevei og hverdagsaktivitet er viktig for både barn og voksne.

Samarbeidet mellom skolen og hjemmet er viktig. Trafikkregler må kommuniseres tydelig, det bør være tydelig skilting og merking på veien til skolen, og det må være en god sykkelparkering med mulighet for å låse sykkelen sin.

Det er i alles interesse å minimere kjøring til skolen, og derfor er også samarbeid med kommunen viktig.

En trygg sykkelvei til skolen er helt avgjørende. Vi oppfordrer skoler og kommuner til å merke de viktigste sykkelveiene tydelig for våre unge og myke trafikanter, slik at de får en god opplevelse. Gjør det tydelig hvor de skal sykle og hvordan. Foreldre oppfordres til å sykle ruten med barna og gjennomgå trafikkregler og oppførsel i trafikken. Barna vil også synes det er hyggelig å være i en «sykkel-følgegruppe», der flere sykler sammen og gjerne med foreldre. Samarbeid mellom skole, hjemmet og kommunen vil gi gode resultater.

Vi kan oppsummere dette i fem råd til foreldre som skal trene opp sykkelferdigheter før skolestart:

1. Øv opp ferdighetene på forhånd.

Det er viktig at barnet mestrer sykkelen skikkelig før dere sykler til skolen. Variasjonene i tilrettelegging,trafikkmengde og fartsgrense langs skoleveien har avgjørende betydning for når barna bør begynne å sykle helt alene til skolen.

2. Bli kjent langs skoleveien.

Ta en sykkeltur sammen og bli kjent med skoleveien før dere skal sykle til skolen første gang. Da har dere bedre tid til å gjøre dere kjent. Mange steder vil det være nødvendig og veldig god øving i å sykle sammen med en voksen, spesielt hvis skoleveien krysser eller går langs trafikkert vei.

3. Vær et godt eksempel.

Som voksen kan man tidlig skape gode vaner hos barnet. Den voksne kan gå foran som et godt eksempel med å gjøre sykkelen til et naturlig valg. Vis tydelig at du følger trafikkreglene og tar hensyn til medtrafikanter.

4. Gi beskjeder til barnet.

Mens ferdighetene øves opp og barnets konsentrasjon fortsatt er rettet mot selve syklingen, kan den voksne melde fra til barnet om når det er viktig å se seg for, bremse eller stoppe. Når ferdighetene blir bedre, vil barnet få større kapasitet til å orientere seg i omgivelsene og samhandle med andre trafikanter. Men samtidig som ferdighetene må være gode, må barnets hjerne også ha nådd enn viss modenhet. Forskning viser at å sykle alene i trafikken er en for krevende oppgave for små barn.

5. Ha en hyggelig opplevelse sammen.

For å skape gode vaner er det også viktig å ha en god opplevelse. Stress ned, kle dere etter været og la sykkelturen foregå på barnets premisser. Da vil sykling bli gøy i både sol og regn.

Syklistenes Landsforenings lokallag Drammen, Lier, Asker heier frem alle som sykler. Vårt mål er å bidra til at flere sykler, at det blir trygge og effektive sykkelveier, og at vi sammen bygger sykkelkultur. Tilrettelegging for alle de som sykler er viktig for å stimulere flere til å velge en aktiv reisevei.

Etabler de gode sykkelvanene for barna tidlig og vær med på dugnaden for å bygge en sykkelkultur for fremtiden.

Les også: