NORE OG UVDAL/DRAMMEN: Lørdag formiddag ble mannen som er siktet for grov kroppsskade etter fredagens knivstikking i Nore og Uvdal framstilt for varetektsfengsling.

I Drammen tingrett ble mannen begjært varetektsfengslet i fire uker, med brev- og besøkskontroll. Dette godtok retten. Det kommer fram i en kjennelse fra tingretten.

Før fengslingsmøtet gikk i gang tok den siktede, tydelig preget av stundens alvor, hånda til hodet og tok til tårene.

Siktelsen mot mannen er ikke endret, og han er fortsatt siktet for grov kroppsskade – ikke drapsforsøk.

Knivstikkingen skjedde fredag formiddag ved en Joker-butikk i bygda Nore i Nore og Uvdal kommune. En annen person ble lettere skadd.

En kvinne, som er siktedes ektefelle, ble kritisk skadd. Hun er utenfor livsfare, ifølge politiet. Ektemannen, som var ilagt besøksforbud, er siktet for grov kroppsskade.

– Veldig lei seg

Mannens forsvarer, Anders Green, forteller etter fengslingsmøtet at den siktede ikke husker fredagens hendelse.

– Han er naturligvis veldig lei seg for situasjonen som har oppstått. Han er, slik jeg oppfatter det, nærmest i sjokk og i ubalanse. Dette er en familietragedie, for å si det veldig enkelt, og svært tragisk, sier Green til Drammens Tidende.

Den siktede har akseptert og godtatt fengslingsbegjæringen, opplyser Green.

Forsvareren forteller at mannen har vært opptatt av å få snakke med lege etter hendelse, og trekker fram den siktedes psykiske helse. Den siktede og forsvareren har begge ønsket at mannen skulle snakke med lege, og dette har politiet tatt til følge.

Tenker på barna

– Er det noen grunn til å tro at mannen har vært psykotisk i gjerningsøyeblikket?

– Det er vanskelig for meg som ikke er fagperson å uttale meg om det, men at det har vært påvirkning av hans psykiske tilstand på en eller annen måte i denne familietragedien, det føler jeg meg ganske overbevist om, sier Green.

Mannen har ikke utdypet hvorfor han ikke husker fredagens hendelse, og ifølge forsvareren er den siktede preget over situasjonen og opptatt av å få formidlet at han stort sett tenker på sine barn hele tiden.

– Han er utrolig glad i dem og fryktelig lei seg for det som har skjedd.

Har ikke fått avhørt mannen

Politiadvokat Odd Skei Kostveit forteller til Drammens Tidende at politiet foreløpig ikke har fått gjennomført noe ordinært avhør av den siktede. Politiet skal ha hatt noe dialog med mannen under pågripelsen, men den siktede er ikke avhørt på vanlig måte.

– Han ønsker å vente med avhør til han har gjennomgått den prejudisielle undersøkelsen, sier Kostveit.

Hvorfor mannen angrep med kniv har politiet fått en viss indikasjon på ut fra vitners forklaring og mannens uttalelser i forbindelse med pågripelsen, men politiet har altså ikke fått noen grundig forklaring på hvorfor mannen gikk til angrep.

Kostveit forteller at kvinnen som ble knivstukket er hardt skadd, men utenfor livsfare.

– Det er ikke kritisk lenger, sier politiadvokaten.

Siktelsen kan bli utvidet

I et forsøk på å stanse mannen, ble en tredje person skadd i fredagens knivstikking.

– Vi har ikke full oversikt over hvordan det helt konkret skjedde, men det var i forbindelse med hendelsen. Mannen har en skade i armen, så får vi se etter å ha avhørt vitner om dette var en bevisst handling fra siktede, eller om det var et uhell i tumultene.

På spørsmål om hvorfor siktelsen kun er for grov kroppsskade, ikke drapsforsøk, svarer Kostveit følgende:

– Vanlig praksis er at vi starter på et nivå hvor siktelsen beskriver det vi vet. Vi kan ikke se bort fra at siktelsen blir utvidet, men det vil skje når etterforskningen nærmer seg slutten og vi har full oversikt over bevisene i saken.