Noen ganger er kommentarfelt til å irritere seg over, til å bli sint av. Det kan få selv den mest optimistiske til å tvile på menneskeheten. Andre ganger er kommentarfeltet til å glede seg over, bli klokere av – et sted hvor man kan møte ekte, varme, kloke, engasjerte medmennesker, som gir all grunn til fremtidsoptimisme.

Noen temaer utløser et større engasjement og styggere debattklima i kommentarfeltet enn andre. Debatten i kjølvannet av Sian-demonstrasjonen i Drammen og saken om MDGs førstekandidat Margit Fausko viste hvor ille kommentarfeltet kan være. Begge inneholdt så store mengder uakseptable innlegg, at eneste løsning var å stenge kommentarfeltene.

I Drammens Tidende har vi spurt oss hva vi kan gjøre for å skape en best mulig debatt. Vi har forsøkt mange saker med åpen debatt, og vi har forsøkt få saker med debatt, uten å finne en god balanse.

Mens noen andre medier velger å fjerne eller begrense kommentarfeltet, ønsker Drammens Tidende å gi det en sjanse. Vi setter tross alt pris på det spontane, folkelige engasjementet, og de tips og innspill som kommer fra leserne våre.

Vi vet at mange vegrer seg for å delta på grunn av dårlig debattkultur, noe som begrenser ytringsrommet. Derfor har vi gått gjennom og fornyet debattreglene for kommentarfeltet, og håper at vi med dette gjør det enda tydeligere hva slags debattkultur vi ønsker. Og at flere vil delta.

De nye reglene stiller noen krav. For å skape en mest mulig saklig, høflig og interessant debatt, blir nedenstående regler fulgt nøye. Dersom du ønsker å kommentere på dt.no eller våre sider på Facebook og andre sosiale medier, bør du derfor lese dette:

Kommentarer som ikke aktivt mener noe om artikkelens innhold/tema, kan bli slettet.

Det samme kan skje med kommentarer som ikke følger disse reglene:

 • Diskuter sak, ikke person
 • Vær høflig, unngå banning
 • Trakassering, hatske utfall og trusler aksepteres ikke
 • Vær gjerne kritisk, men begrunn kritikken. Da blir det interessant for andre å lese
 • Kommenter med hele setninger, ikke enkeltord. Ikke skrik med STORE BOKSTAVER. Ikke skrik med tegn (f.eks. !!!!!????)

Dersom kommentaren din har fått svar, kan du ikke slette den, og la svarene henge i løse luften. Dersom du likevel sletter, kan moderatorene velge å oppheve slettingen.

Bruk seriøse kilder

Vi kan også slette kommentarer som:

 • Gjengir og/eller lenker til konspirasjonsteorier
 • Gjengir og/eller lenker til useriøse, høyre/venstreekstreme, voldsforherligende og lignende nettsteder
 • Gjengir og/eller lenker til innhold som er tilbakevist av anerkjente faktasjekkere

Ingen anonyme kommentarer

Du må bruke ditt fulle og reelle navn i profilen. Vi krever manuell verifisering om mobilnummeret ditt ikke automatisk kan knyttes til navnet ditt.

 • Dersom noen ytrer seg under falskt navn, kan Drammens Tidende komme til å oppgi utfyllende identitetsopplysninger ved begjæringer fra politi eller domstol i forbindelse med etterforskning og påtale av eventuelle lovbrudd
 • Dersom du har profilbilde av en reell person, må det være av deg selv
 • Falske/ufullstendige profiler blir utestengt

Du er personlig, juridisk ansvarlig for kommentarer til artikler. Det gjelder enten innleggene skrives på våre nettsider eller på avisens Facebook-sider. Dette innebærer også at den som kommenterer i utgangspunktet ikke er underlagt noen form for kildevern.

Brukere som ikke respekterer avisens regler, kan bli utestengt.

Du kan rapportere til Drammens Tidende dersom du mener innlegg er brudd på god debattskikk.

Les mer om reglene for kommentarfeltet her.