(Siste)

Hvert år hjelper Europeisk helsetrygdkort tusenvis av norske turister på ferie i EØS-land og Sveits. Kortet bestiller du enkelt på helsenorge.no.

– Ved å vise helsetrygdkortet hos offentlig lege eller offentlig sykehus når du er på ferie i Europa, skal du få nødvendig helsehjelp på samme vilkår som innbyggerne i det landet du oppholder deg i. Hvis ulykken er ute eller du blir syk, betaler du egenandel på linje med borgerne der, sier avdelingsdirektør Heidi Kvaal Djupvik ved Helfo servicetjenester.

Det er 665.000 kort som utløper i år. Kvaal Djupvik anbefaler alle å sjekke utløpsdatoen på sitt helestrygdkortet, som har en varighet på tre år fra det er utstedt. Datoen finner du på kortet.

Du må i utgangspunktet være medlem i folketrygden og være statsborger i et EØS-land for å få kortet.

Alle i familien må ha hvert sitt helsetrygdkort på reise. Når du bestiller, kan du samtidig bestille til ektefelle og barn, sier Heidi Kvaal Djupvik.

Vær oppmerksom på at kortet ikke gjelder i Tyrkia og i den tyrkiske delen av Kypros, da disse ikke er EØS-land. Der er det kun reiseforsikring som gjelder.

– Vi oppfordrer alle til å ha en privat reiseforsikring når de skal ut og reise, blant annet fordi helsetrygdkortet ikke dekker behandling på privat sykehus eller hos privat lege. Kortet dekker heller ikke hjemtransport, påpeker Kvaal Djupvik.

PS! Rekker du ikke å få kortet før du reiser på ferie (leveringstid er ca 10 dager), noterer du deg telefonnummeret 00 47 23 32 70 30. Ring dette nummeret dersom du har behov for nødvendig helsehjelp på ferie. Helfo kan da eventuelt sende en «hasteblankett» direkte til det offentlige sykehuset eller legesenteret du befinner deg på. (ANB)