FHI jobber med å kartlegge hvem som kan trenge en tredje vaksinedose, og eldre kan få tredje stikk innen seks måneder.

– Det kan bli aktuelt innen seks måneder. Det kan også bli aktuelt senere. Det må vi komme tilbake til, sier assisterende direktør Geir Bukholm i Folkehelseinstituttet (FHI) til VG.

Prioriteringslisten er klar.

– Vi vurderer fortløpende om det kan være nødvendig å gi en tredje dose til sykehjemsbeboere, de over 85 år, gruppen mellom 85-65, og risikogruppene under 65 år. I den rekkefølgen.

Bukholm sier de per nå ikke har kunnskap fra forskning eller erfaringer fra andre land eller signaler fra nasjonal overvåking som peker på at det er en klar gevinst på å ta tredje dose.