Folkehelseinstituttet mener at portforbud er et unødvendig grovt virkemiddel, og at det kan være i strid med menneskerettighetene.

Før jul fikk FHI i oppdrag å utrede behovet for portforbud. I svaret fra FHI kommer det fram at de mener at det som et smitteverntiltak mot covid-19, samlet sett kan være i strid med menneskerettighetene, melder NRK.

Folkehelseinstituttet peker også på at dersom hygienen er god, få smittekilder går fritt og kontakthyppigheten er liten fordi andre restriksjoner gjelder, er det heller ikke stor tilleggsgevinst av et portforbud.

«Samlet sett vurderer vi at den marginale gevinsten av portforbud, selv i dets strengeste form, er liten», skriver de i sin utredning.

Fredag sendte regjeringen et forslag til en forskrift om portforbud på høring. I forslaget foreslår regjeringen at et slikt forbud kan vedtas for inntil 21 dager og deretter forlenges i inntil 14 dager av gangen.

Forslaget har høringsfrist 31. januar.

(©NTB)