Fikser problem-strekningen for halvannen million

Den mye brukte gang- og sykkelstien skal stå helt ferdig til skolestart.