Den siste tiden har det kommet fram en rekke saker som viser utfordringene helsesektoren står overfor. Ansatte sier opp i protest ved Ullevål sykehus, mørkerøde tall i Helse Nord gjør at en rekke tilbud står i fare og eldreomsorgen har vist seg fra sin minst humane side.

For å gjøre det lokalt, ser vi også at nye Drammen sykehus ligger an til å gå på en budsjettsprekk på 2,4 milliarder kroner. Når helsesektoren rammes av slike kostnadsoverskridelser, til tross for at vi er et av landene i verden som bruker mest penger på helse per innbygger, er det på høy tid at vi ser på hvordan vi gjør ting.

For å starte med våre lokale utfordringer, kan vi først se til nye Drammen sykehus. Sykehusfinansieringen fungerer på en måte der sykehusene gjennom flere år må spare over driftsbudsjettet, slik at man opparbeider seg egenkapital som kan benyttes til sykehusinvesteringer.

Buskerudbenken

Hver uke skriver en representant fra Buskerudbenken på Stortinget i Drammens Tidende.

Denne uken er det Per Olaf Lundteigen fra Senterpartiet som har ordet. Neste uke skriver Sandra Bruflot fra Høyre.

For å bygge et nytt sykehus er man altså avhengig av å kutte i driften. Det skjer til tross for at man har virksomhet i eldre bygg som er langt mindre driftseffektive. Det sier seg selv at man skaper en ond sirkel, der man blir avhengig av å kutte stadig mer på pasientbehandling fordi man trenger midlene for å drifte et stadig eldre og mindre effektivt sykehus.

Måten vi finansierer utbyggingen av sykehus må åpenbart endres. Pasientene skal ikke bli skadelidende fordi helseforetakene må prioritere penger til ineffektiv drift og deretter bygging av nye og nødvendige sykehus.

Når man i tillegg må spare på drift for å sikre tilstrekkelig egenkapital, blir sykehusene bygget etter egenkapitalens grenser fremfor helseregionens behov. Et eksempel er Sykehuset Østfold Kalnes, som åpnet i 2015. Allerede tre år senere måtte man endre fra enkeltrom til dobbeltrom, fordi sykehuset er for lite. Prislappen ble på hele seks milliarder kroner. I tillegg sier ansatte at sykehusbygget gir uhensiktsmessig drift. Det er ganske utrolig at et tilnærmet nytt sykehus ikke er optimalisert for drift, i tillegg til å være for lite.

Morten Wold

  • Navn: Morten Wold (Frp)
  • Parti: Fremskrittspartiet.
  • Født: 1967.
  • Bosted: Vikersund
  • Yrke: Stortingsrepresentant for Buskerud fra 2013 -
  • Blant annet Stortingets tredje visepresident, medlem av helse- og omsorgskomiteen, og Stortingets delegasjon til Europarådets parlamentariske forsamling.

Hvordan resultatet av nye Drammen sykehus blir, vil bare tiden vise. Behovet for det nye sykehuset er stort og det bygges på en flott tomt med utsikt over Drammensfjorden. Men man har møtt på utfordringer med infrastruktur, store prisøkninger og krig i Ukraina, sistnevnte som påvirker veldig mange ting også i byggebransjen.

Fremskrittspartiet mener vi må ha en helt annen finansieringsmodell for sykehusbygg. Først og fremst må finansieringen av nye sykehus ikke gå på bekostning av pasientbehandlingen. Det er urimelig at sykehus skal måtte spare på drift i gamle og falleferdige sykehusbygg.

Les også

For det andre må vi se til hvordan vi bygger vei, og ta lærdom. Lenge var utbygging av hovedveinettet et trist kapittel i Norge. Situasjonen var preget av stykkevis og delt utbygging, tidkrevende og med for lav kapasitet. Fremskrittspartiet sørget for etablering av veiutbyggingsselskapet Nye Veier, med rammebetingelser som gjorde det mulig med langsiktig planlegging og finansiering. Dette har raskt gitt oss nødvendig ny utbygging av høyhastighetsveier som knytter landet sammen, og med forpliktelser knyttet til vedlikehold. Dette er noe vi må ta med oss inn i helsesektoren.

Flere innlegg fra Buskerudbenken

Essensen er at sykehusene må bygges etter behovene som finnes, ikke etter hvor langt egenkapitalen til hvert enkelt helseforetak strekker seg. Når sykehusene i tillegg går med blodrøde tall, og økonomien er strammere enn vi kan huske, er det umulig å samtidig spare opp masse egenkapital, det sier seg selv. Man kan selv tenke seg hvor vanskelig det er å spare penger dersom man lever fra hånd til munn og må betale regninger med kredittkort.

Når vi gang på gang bygger sykehus som går på kostnadssprekker, og som ikke engang dekker dagens behov ved åpning, så er det svært lite fornuftig bruk av skattebetalernes penger. Nye sykehusbygg har en funksjon, og bygges ikke bare for å bygges. De gjør stor samfunnsnytte, og er selve hovedinfrastrukturen for gode helsetjenester.

Drammen og Buskerud trenger et nytt sykehus i Drammen. Men vi trenger ikke et hvilket som helst sykehus. Vi trenger et sykehus som sikrer våre behov i helsesektoren, både nå og i de nærmeste tiårene. Jeg mener det er på høy tid at vi en gang for alle sørger for at vi får mest mulig helse for pengene vi bruker innen helsesektoren i hele landet.

En god start vil være å sikre bærekraftig utbygging av morgendagens sykehus, uten at det går på bekostning av pasientbehandlingen.

Nyheter fra Drammens Tidende