– Vi oppfordrer spesielt folk i båter til å holde god avstand for å unngå at hvalen blir skadd eller i verste fall drept av båttrafikk, sier fiskeridirektør Frank Bakke-Jensen i en pressemelding.

Hvithvaler er fredede dyr her i Norge, og folk skal unngå å forstyrre ville dyr.

Indre Oslofjord er et tett befolket område, og risikoen for at hvalen kan bli skadd på grunn av menneskelig kontakt, er dermed vesentlig større, opplyser direktoratet.

– Vi har hele tiden kommunisert at den aktuelle hvalen er et frittlevende dyr, og vi ser ikke noen grunn til å fange den og putte den bak sperringer.

Fiskeridirektoratet vil følge med på bevegelsene til hvalen og håper den snur når den når enden av Oslofjorden.

– Når den nå er i mer utsatt område og tilgangen på mat kan være begrenset, vil vi vurdere ulike tiltak, sier Bakke-Jensen.

Hvaldimir dukket første gang opp utenfor Rolfsøya i Finnmark i slutten av april i 2019. Siden har hvithvalen blitt sett flere ganger langs norskekysten.