Det rasles i sabler over hele landet på ulike sosiale medier – stor sett i grupper forbeholdt lærere. Manglende smittevern, store grupper, grønt/rødt nivå, omsorg og ansvar er gjentagende temaer.

Det skrives mye om frykt, og det føres statistikk over smittede lærere. Det etterlyses ansvar fra øverste hold. Hadde ikke dette handlet om barn og unge, hadde antagelig en streik vært nært forestående. Men alle lærere som jeg kjenner, og kjenner til, har for høy arbeidsmoral til å sette i gang et slikt opprør.

På Fjell har smitten vært massiv de siste ukene. Fra å være på rødt nivå etter nyttår gikk vi over til gult 1. februar, og det var ingen krav om avstand i klasserommet. Vi hadde faste steder ute i friminuttene, men hele trinn kunne være sammen. Det var lite smitte i kommunen en periode, inntil den britiske virusmutasjonen gjorde sitt inntog. Fra da av skjedde ting raskt. Men skolene skulle fremdeles være på gult nivå.

Det var best for elevene, ble det sagt. Halvannen uke ut i mars meldes det om smitte på en ungdomsklubb, elever smittes på ungdomsskolen, smitten sprer seg og den første klassen på Fjell skole går ut i karantene. I de påfølgende dagene blir flere elever smittet. I samme klasse, i parallellklassen, på flere trinn. Onsdag 17. mars har lærerne planleggingsdag for å omorganisere til rødt nivå igjen. Da var allerede tre klasser på ett trinn ute i karantene. Den siste klassen var to dager på skolen før det ble påvist smitte der også, flere elever var allerede hjemme fordi de følte seg syke eller var nærkontakter.

Da kommunelegen omsider tok avgjørelsen om hjemmeskole for 5.-7.trinn, var vi i uke 12. Småtrinnet ble tatt ut de tre siste dagene før påskeferien. 19. mars hadde vi ni klasser og 23 ansatte ute i karantene. 24.mars toppet Fjell listen over flest smittede på landsbasis. I uke 12 var det cirka 60 elever til stede av 311 på småtrinnet. Totalt på skolen har vi hatt rundt 14 klasser og 35 ansatte i karantene, ledere inkludert, antall smittede ligger (forsiktig antatt) på over 20 – i mars.

Jeg har vært lærer på Fjell skole i over 20 år. Jeg er så stolt av arbeidsplassen min, flotte elever, fine foreldre og et personale og kollegium man skal lete lenge etter! Lærere og pedagogiske medarbeidere som gjør absolutt alt de kan for elevene. Høy arbeidsmoral og mye omsorg. Det er jo akkurat det som gjør dette så vanskelig.

I den siste tiden har vi ikke kunnet ta vare på elevene på en forsvarlig måte.

Vi kan ikke garantere et smittefritt klasserom, toalett eller garderobe for våre elever. Vi vasker pulter, vi maser om avstand elevene imellom, og vi deler ut antibac. Men nå er ikke dette nok. Jeg skal ikke tale elevenes sak i denne sammenhengen, det kan foreldrene og FAU gjøre. Men vi har heller ikke kunnet ta vare på oss selv, i form av avstand smittefrie rom.

Det kan virke som om vi er brikker i et offentlig spill, vi er som en grå masse. Men hvis du titter litt nøyere etter, så er lærerne på Fjell mødre, fedre, døtre, sønner, ektefeller og omsorgspersoner utenfor jobben. Vi har gamle foreldre som kanskje ikke er vaksinert ennå, vi har ektefeller i risikogruppa, vi har barn med kroniske sykdommer, og vi er usikre på hva en slik sykdom kan gjøre med livene våre. Det er dramatisk.

Vi er innbyggere og ansatte i Drammen kommune, men kan ikke følge veilederen og påbudene som den samme kommunen gir oss.

Jeg vet at de fleste ansatte på Fjell kjenner på frykten for smitte, og med vår ferske erfaring, er den høyst reell. Vi kan ikke holde to meters avstand og selv om vi nå, fra mars, kan bruke munnbind eller visir, spør vi oss om dette vil være nok og om det lar seg gjøre i alle grupper. Vi skal gå de samme trange trappene opp til klasserommene, vi skal lose elevene gjennom korridorer, vi skal bevege oss mellom rekker av pulter med elever, vi skal samle inn bøker som har vært på 20 hender og vi skal trøste de som har behov, på alle trinn.

Nå er det ny smitteveileder som gjelder, den gjelder f.o.m 12 april. Om den er gjennomførbar, vil tiden vise. Inntil da er det tidligere rødt nivå som gjelder.

Tirsdag 6. april møter alle lærere, ledere og pedagogiske medarbeidere på Fjell skole. Skolen skal nemlig åpnes da, det fikk vi vite fredag før påskeferien, samme dag som de valgte å stenge alle barnehagene på Fjell og Drammens Tidende skriver at sykehuset forbereder seg på tredobling av innlagte etter ferien.

Det ble en tung start på sårt tiltrengte feriedager for mange. Det ble en psykisk belastning som jeg ikke tror andre helt kan sette seg inn i.

Avslutningsvis vil jeg gjerne invitere til mitt klasserom de som bestemmer at vi fortsatt skal stå i førstelinja sammen med 20 elever i det smittetrykket som er på Fjell, de som sitter på eget kontor, møter kolleger kun på Teams og som kan dekke seg bak plexiglass gjennom en hel arbeidsdag. Velkommen skal dere være!

Les også: