Kommunen har ikke planlagt separate herre- og kvinnegarderober i det «nye» bydelshuset. Arbeidstilsynet varsler avslag

Prosjektet har vært planlagt i flere år. Søknaden kommunen har sendt Arbeidstilsynet er likevel mangelfull.