Fjell former tilbudet som skal ut på alle drammensskoler

Artikkelen er over 3 år gammel

Det første året med aktivitetsskole på Fjell gikk nesten dobbelt så mange barn på det nye skolefritidstilbudet sammenlignet med SFO. Gratisplasser til lavinntektsfamilier, varm mat og mer fysisk aktivitet er blant grunnene – og nå jobber Fjell med å finpusse tilbudet før det skal innlemmes på alle skolene i Drammen.