Vi må fortsette arbeidet med å forenkle og effektivisere landet vårt. Fjerning av forvaltningsnivået som fylkeskommunen utgjør, er et godt sted å starte. Da kan vi bli kvitt mastodonten Viken. Det vil Fremskrittspartiet arbeide for i kommende stortingsperiode.

Når det nye Stortinget trer sammen, vil Frp fremme forslag om nedleggelse av fylkeskommunene. Dette har i alle år vært – og er fortsatt – vår primærpolitikk. Et lite land som Norge trenger ikke tre forvaltningsnivåer. Stat og kommuner bør være nok, fylkeskommunens oppgaver kan fordeles mellom disse. Det vil også kunne føre til spennende og nye oppgaver for kommunene, som vil bidra til utvikling og styrking av dem alle, samt rekruttering av ny arbeidskraft og økte skatteinntekter når nye utfordringer skal løses.

Økt kommunalt selvstyre vil være positivt for både innbyggere, ansatte og politikere i alle landets kommuner. Vi må ha tiltro til dem, ikke drive med overstyring fra rikspolitikkens sentrum i Oslo. Vi undres over at for eksempel Senterpartiet virker redde for å gi kommunene økt selvstyre og ansvar, og synes mest opptatt av å bevare kontroll gjennom overstyring. Og med rødgrønt styre i Viken finnes ikke valgfrihet, noe som elever i videregående skole smertelig fikk merke da flertallet fjernet muligheten for fritt skolevalg.

Mange kommuner vil være for små til å ta på seg mange og tunge oppgaver. Da kan man se for seg interkommunalt samarbeid eller ytterligere kommunesammenslåinger for å skape større og mer solide enheter. Det er viktig at eventuelle kommunesammenslåinger skjer etter at innbyggerne er hørt i en lokal folkeavstemning.

Hvis det politiske flertallet i det nye Stortinget ikke vil være med på en nedleggelse av forvaltningsnivået som fylkeskommunene representerer, vil Fremskrittspartiet støtte et forslag der man ber Stortinget oppløse Viken – og reetablerer de gamle fylkeskommunene Akershus, Buskerud og Østfold.

Sammenslåingen av flere fylker er et resultat av Venstres krav om gjenytelse i regjering fordi partiet ga sin støtte til kommunereformen. Man ser nå at det var feil, sammenslutningen Viken er ulogisk, for stor og lite funksjonell. Et fylke som strekker seg fra Halden til Hardangervidda vil aldri klare å skape en effektiv organisasjon, ei heller en ekte vi- eller lagfølelse. Bor du på Geilo i Hol kommune øverst i Hallingdal, er det lite trolig at du interesser deg for noe som helst som skjer i Halden. Og vice versa.

Som førstekandidater for Frp fra hvert av de tre tidligere nevnte fylkene, tar vi i dette innlegget ikke stilling til om andre fylker bør splittes opp. Det får våre kolleger fra de andre sammenslåtte fylker vurdere. Regionreformen var KrF og Venstres store seier. Den burde aldri vært gjennomført. For Frp er tiden inne for å ta kampen mot fylkeskommunen nok en gang – og da er målet at Viken skal vekk. På den ene eller andre måten.

Les også

En oppløsning av Viken vil spare milliarder