Drammen kommune må ta synlige grep for å bli den mest sirkulære kommunen i Norge. Kommunen må løfte fram lovendringer der merverdiavgift fjernes på

  • brukte varer.
  • reparasjon av varer.

Det blir stadig større knapphet på jordens ressurser. Mer gjenbruk av driftsmidler og varer må til for å sikre fremtidige muligheter for ressurstilgang.

Drammen kommune har i sine strategier meget ambisiøse klimamål: «Drammen skal bli Norges grønneste kommune – et sirkulært og klimarobust lavutslippssamfunn der det er naturlig å velge miljøvennlig.» Drammen kommune har lagt listen høyt i sitt strategiske arbeid. Men det nytter lite med gode vedtak. Det må også skje konkrete grep.

Sirkulær økonomi er et av de seks hovedprinsippene i den såkalte «Taksonomien» som innføres i EU. Taksonomi er et klassifiseringssystem som definerer reell bærekraft i virksomheter og skal eliminere såkalt «grønnvasking» i samfunnet. EU etablerer nye krav til produktdesign og varsler at forbrukerne skal ha rett til reparasjon. Disse nye grepene fra EU bør norske selskaper ta som en marsjordre.

Les også

Bedrifter som vil satse på bærekraft må få langt flere økonomiske fordeler. Det må Drammen kommune bidra til, ikke minst når det gjelder tildeling av anbud. Kommunen må ta initiativ til større gjenbruk og må be regjeringen initiere nødvendige lovendringer som sikrer større gjenbruk. Vi er lei av alle generelle utsagn og planer om bærekraft. Vi er lei denne grønnvaskingen.

Grønn varehandel er på full fart inn i samfunnet. Stadig flere forbrukere er opptatt av det økologiske fotavtrykket vi etterlater. Stadig flere vektlegger hva som er lønnsomt for planeten.

Norge har en solid pantekultur. Den gjør at Norge er verdensledende på innsamling og resirkulering av flasker og bokser. Men vi kan også løfte fram andre sektorer.

En sentral global markering kalles «Earth Overshoot day». Det er den dagen i året vi har brukt opp ressursene for akkurat det året. Norges overforbruksdag kom 11 uker før verdens overforbruksdag. Her i landet var dette 12. april, globalt blir denne dagen 28. juli i år. Vi er derfor grove overforbrukere av ressurser. Hvis mennesker i hele verden hadde det samme forbruket som vi har i Norge, hadde vi trengt 3,6 kloder. Derfor er det viktig å begrense forbruket. Vi har kun denne ene kloden. Med dagens forbruk er det kun plass til 1,5 milliarder mennesker på jorden. Men vi er mer enn åtte milliarder mennesker med en utvikling som er negativ og dramatisk.

Norge har en sirkularitetsgrad på 2,4. Nederland er best med 24. I Europa er gjennomsnittet 8,8. Norge er blant de dårligste landene i verden til å ombruk.

Flere debattinnlegg og meninger

Befolkningsveksten fremover vil være ulik i verdensdelene.

De siste drøyt hundre årene har Europas andel av verdens befolkning gått fra en firedel til en tidel. Denne andelen blir trolig enda lavere fremover. Samtidig er Afrika det kontinentet som har raskest vekst i folketallet. FN forventer at folketallet i Afrika dobler seg de neste 40 årene.

Fosfor er den mest kritiske ressursen som står i fare for å bli brukt opp. Og den fornyes ikke. Verdens fosforressurser er trolig brukt opp om ca. 30 år. Uten fosfor, intet liv på jorden. Det bedrer ikke situasjonen at ustabile Marokko besitter tre firedeler av verdens fosfor. Andre metaller som er truet er blant annet litium, sink, kadmium, lutetium, fosfor, kobolt, bly, sink, kobber, gull, sølv, mangan, jern, titan, kobolt, nikkel, cerium, zirkonium, litium, scandium, aluminium og silisium. De helt nødvendige metallene for verdenssamfunnet brukes opp.

Regionalt har vi anerkjente virksomheter innen avfall/ressurser, som Lindum og Renovasjonsselskapet for Drammensregionen som begge har seks anlegg i vår region.

Drammen har flotte sirkulære mål. Som del av dette arrangerte Næringsforeningen i Drammensregionen en sirkulærskole i fjor høst. Fem halve dager med tema om de mange utfordringene vi har. Denne våren har Næringsforeningen i Asker det samme opplegget. I høst skal dette gjennomføres i Holmestrand, samtidig som Drammen vurderer å kjøre en ny sirkulærskole. Sirkulærskole vurderes også på Ringerike og andre steder.

Drammen skal ha honnør for å gjøre sirkulær økonomi til mer enn kun planer. Derfor venter mange på initiativ fra kommunen til å fjerne merverdiavgift på reparasjoner og brukte varer.

Nyheter fra Drammens Tidende