(Lierposten) Som de fleste liunger mest sannsynlig vet, planlegger Lier og Drammen det utrolig spennende og viktige prosjektet «Fjordbyen». Med plass til 16.000 nye innbyggere og 16.000 nye arbeidsplasser er det et av Norges største byggeprosjekter, og noe som kommer til å forme Lier i lang tid.

Selv om det er mange sider ved prosjektet som vekker begeistring, er det også et viktig aspekt ved prosjektet som ikke får nok plass, nemlig arkitektur.

Rundt om i Norge i dag reiser det seg bygninger og tettsteder som er umulig å vite hvor er bygget. Store rektangulære boligprosjekter som minner om kasser bygges tilnærmet over alt, og selges atpåtil inn med fjonge navn som «XX have/brygge/terrasse/allé/panorama» osv. Alle har til felles at de er stygge arkitektoniske prosjekter bygget av utbyggerselskaper for å tjene mest mulig penger. Utbyggerne gjemmer seg som regel bak argumentet om at boligene deres tross alt blir solgt, men det skyldes nok først og fremst boligmangelen i boligmarkedet og at folk er nødt til å kjøpe det som er tilgjengelig.

Om vi ser på de byggene som finnes i Lier i dag tror jeg svært få vil mene at bygg som Lier rådhus, Liertoppen kjøpesenter eller Flisgigantens gule bygg langs E18 er «signalbygg» vi er stolte av. Om vi fikk besøk av noen som skulle sett Lier for første gang tror jeg heller de fleste ville vist fram den flotte naturen, eller bygg som Tranby eller Sylling kirke, gamle Lier sykehus, gamle Lier rådhus, gamle Lier stasjon og de gamle skolebyggene til Egge og Heia. Hva har disse byggene til felles? Jo, de er alle bygg i gammel tradisjonell arkitektur, for eksempel tre eller mur.

Fjordbyen har man ikke landet på hvordan skal se ut enda, men ut ifra skissene som foreligger er jeg bekymret for hvordan dette blir til slutt. Der er det lagt opp til rektangulære kasser i hopetall som like gjerne kunne vært bygget hvor som helst i landet. Undersøkelser viser at folk flest synes tradisjonell arkitektur er mye finere, og at moderne arkitektur faktisk kan være helseskadelig. Det er i tillegg et stort problem demokratisk, fordi om skissene blir realitet har ikke Liers befolkning noe de skulle sagt på et så viktig prosjekt som vil prege kommunen i lang fremtid. Arkitektur er ikke en kunstform som musikk, hvor du kan aktivt velge det du liker. Arkitektur er noe alle blir tvunget til å se på, og Fjordbyen kommer til å bli veldig viktig om vi liunger skal kunne være stolte av å komme fra kommunen vår. Hvorfor kan vi ikke bygge en Fjordby i tradisjonell Lier-stil som virkelig vil sette kommunen på kartet? Det er lett å se for seg en vakker sjøfront med flotte trehus reise seg langs vannet à la Risør, Bergen eller Trondheim, men hvorfor skal det være så vanskelig å faktisk bygge?

Hvis vi ser til blant annet Risør ble det bråk da de forsøkte å planlegge Risørholmen som en Gran Canaria-lignende kasseby. Der protesterte folket og Risørholmen ble et flott boligprosjekt tilpasset Risørs tradisjonelle arkitektur.

Politikerne må derfor på banen, og ha mot til å stille krav om kvalitet, estetikk, utsmykning, materialvalg som tre og en klar linje til Liers tradisjonelle arkitektur. Det er nå planene utformes, og det er nå vi kan gjøre noe med saken. Om flere år når byggene står ferdig vil det være ingen vei tilbake, og vi kan risikere å måtte leve i «Kassebyen» i mange tiår fremover. Det er valg neste år og jeg håper dermed også at dette temaet er noe velgerne merker seg og som politikerne har klare svar på.