Gå til sidens hovedinnhold

Fleksibelt opptak til barnehagene må være målet

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Vi mener tiden er moden for å fase ut kontantstøtten. Det er gledelig at flertallet på Høyres landsmøte støttet dette. Midlene fra ordningen må brukes til barnefamilier, men det er andre behov nå som vi har full barnehagedekning.

Landsmøte sa ja til å innføre en ventestøtte til de som venter på å få barnehageplass. Mange kommuner har opptak to ganger i året, og da må familiene vente på plass. Innføring av ventestøtte må ikke bli en sovepute for kommunene, fleksibelt opptak i barnehager må være målet. høyre vil jobbe for dette i Drammen kommune.

Kontantstøtten ble innført i 1998. Den gang var det mange familier som ikke hadde barnehageplass. Familier brukte mye tid på å skaffe seg dagmammaer og praktikanter – barnehagene var for de få.

Plassene var og er subsidiert av staten og det opplevdes urettferdig at noen fikk plass, mens andre ikke fikk noe hjelp. Kontantstøtten skulle gi mer rettferdig fordeling av offentlige midler mellom familier som fikk barnehageplass, og de som ikke fikk.

Støtten skulle også gi valgfrihet, valget var å være hjemme med barn litt lengre. Høyre og vi var varme tilhengere av kontantstøtten. Mange benyttet seg av den.

Men - mye har skjedd siden 1997.

I dag har vi full barnehagedekning, ordningen blir ifølge tall fra Nav ofte brukt som en ventestøtte i påvente av barnehageplass. Dette gjelder særlig for mødre som var yrkesaktive før fødsel. Flere kvinner er også yrkesaktive nå enn i 1998.

Kontantstøtten er gjort mer fleksibel. Hvis barnet ditt har fått tildelt deltidsplass i barnehage, kan du få 20, 40, 60 eller 80 prosent kontantstøtte. Tall viser at de som tar ut maks støtte i 11 måneder er mødre med liten eller ingen inntekt, og liten tilknytning til arbeidslivet.

I 2017 innførte Stortinget et botidskrav for kontantstøtte, foreldre må ha bodd minst fem år i Norge for å få støtte. Dette har ført til en sterk reduksjon i antall mottakere. I 2012 brukte 35.000 støtten, nå bruker cirka 13.000 familier støtten. Dette kostet 1.8 milliarder i 2020.

Høyre skal støtte opp om barnefamiliene, men kontantstøtten er ikke virkemiddelet nå. Høyre vil vurdere andre målrettede tiltak for å støtte barnefamilier.

Regjeringen har økt barnetrygden og lagt til rette for gratis kjernetid i skolefritidsordningene og barnehager for de med svak økonomi. Her har Drammen kommune vært en forgangskommune det skal Drammen fortsatt være.

Les også

Har tidligere forsvart ordningen – nå avslører Høyre-toppene at de har endret mening

Kommentarer til denne saken