Per 13. juli i 2020 var 28 personer anmeldt for det samme, opplyser Miljødirektoratet.

Hittil i år har det vært 146 inndragninger, mot 137 i 2020. Flest har det vært i Vestland fylke, mens Troms og Finnmark topper statistikken for flest anmeldte brudd på lakseloven.

– Vi er ikke fornøyde med denne utviklingen, som er alvorlig for den sårbare villaksen. Vi følger situasjonen nøye til langt utpå høsten og fortsetter oppsynet med uforminsket styrke, sier seksjonsleder for tilsyn kyst i Statens naturoppsyn, Arnstein Johnsen.

Antall tips om ulovlig fiske har også økt.